Regnskap for Karmel kulturbygg

Publisert: 23.10.2016

Vi har fått et gjeldfritt nybygg til seks millioner!

Regnskap for Karmel kulturbygg er levert Karmøy kommune/Rogaland fylke slik at vi får ut resten av tippemidlene, opplyser prost Helge S. Gaard.
 
Her kommer det fram at nybygget har en total kostnadsramme på kr 6.151.308. Av dette er kr 802.669 penger som er samlet inn, kr 1.000.000 en gave da Håvik bedehus ble solgt, kr 1.000.000 tippemidler fra Rogaland fylke, kr 1.125.004 gaver og rabatter på det som er kjøpt inn, kr 688.085 tilbakebetalt moms og kr 1.535.550 beregnet verdi av dugnadsinnsats.
 
Dette betyr at vi har et gjeldfritt (!) nybygg til en verdi av seks millioner kroner, konstaterer en meget fornøyd Gaard og retter en stor takk til alle som har bidratt på ulikt vis – med dugnad, med å forhandle rabatter og gaver, med kompetanse etc. Rene utgifter for Avaldsnes menighet begrenser seg til kr 1.802.669 inkl. gaven for Håvik bedehus. I tillegg kommer asfaltering og møbler.
 
Hvordan var det mulig?
Gaard trekker fram følgende premisser:
 
1. Bedehusstyret ga bygget over til Avaldsnes menighet
2. Avaldsnes menighetsråd er eier og utbygger. Dette gir grunnlag og mulighet for momsrefusjon.
3. Avaldsnes menighetsråd vedtok at tilbygget blir bygget som kulturbygg med egne vedtekter godkjent av Rogaland fylkeskommune. Dette gir grunnlag for tippemidler 1/3 av totalkostnad begrenset oppad til én million kroner. Dette er mulig selv om bygget står sammen med Avaldsnes menighetshus – Karmel, når tilbygget har egne vedtekter og eget styre
4. Dedikerte personer med ulik fagkompetanse, der alle tar ansvar for sitt fagområde
5. Godt samhold i menighet som gjør at salg av annet bedehus blir med å finansiere utbygging av felles bygg
 
Dette ble så bra som vi drømte om!, avslutter Gaard.