Ivar Braut ny biskop i Stavanger

 

09.12.2016

På Kirkerådets møte i Stavanger 7.-9. desember ble Ivar Braut (60) tilsatt som ny biskop i Stavanger bispedømme. Han overtar etter Erling J. Pettersen som har vært biskop i Stavanger siden 2009.

Tilsettingen av ny biskop i Stavanger bispedømme skjedde på Kirkerådets møte i Stavanger. Et flertall på 8 av Kirkerådets medlemmer valgte å peke på Ivar Braut, 5 pekte på Torstein Lalim og 2 stemte på Helge S. Gaard. Ivar Braut var dermed kalt til biskop i Stavanger.

Valget sto mellom de tre kandidatene som hadde størst oppslutning i den rådgivende kirkelige avstemningen: Prost i Karmøy Helge S. Gaard, prost i Øvre Romerike Torstein Lalim og sokneprest i Birkeland (Bjørgvin) Ivar Braut.

Prorektor ved VID vitenskapelige høgskole i Stavanger, Bård Mæland, trakk sitt kandidatur 4. november.

- Vi gratulerer Ivar Braut som ny biskop i Stavanger bispedømme, og vi gratulerer bispedømmet og den norske kirke med en ny biskop, sier leder i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum. 

Ivar Braut har siden 2000 vært sokneprest i  Birkeland menighet i Fana prosti i Bjørgvin bispedømme.