Sommervikarer for gravplassarbeidere og kirketjenere

Sommervikarer for gravplassarbeidere og kirketjenere

 

31.01.2017

Vi søker aktive og motiverte

 

SOMMERVIKARER FOR

GRAVPLASSARBEIDERE OG KIRKETJENERE

 

Arbeidsoppgaver

Kirkegårdsarbeider

  • stell av grøntanlegg (plenklipping, luking av bed, klipping av hekker o.l.) ved gravplasser og kirkegårder i Karmøy.

Kirketjener

  •  tjeneste ved gudstjenester, vielser og begravelser, samt renhold.
  • Kan evt. kombineres med kirkegårdsarbeider for å få full stilling.
  • Må være medlem av Den norske kirke.

Opplæring vil bli gitt.

 

Søknaden skal inneholde

  • Stilling det søkes på. Gi beskjed om du kan jobbe både på gravplass og som kirketjener.
  • Periode tilgjengelig for arbeid
  • Opplysninger om førerkort
  • Referansepersoner + evt. attester   
  • Kontaktinfo (fødselsdato, adresse, mobil, e-post)

 

Arbeidstakere over 18 år med førerkort vil bli foretrukket. Søkere må beherske  norsk. Avlønning etter gjeldende tariff.

 

Søknad sendes på e-post til: kirkevergen@karmoykirken.no .

For mer informasjon: ass. kirkeverge Eva B. Kvalevaag på tlf 5281 0001.

Søknadsfrist: 19. februar