Kopervik kirke blir vigslet

Kopervik kirke blir vigslet

 

19.04.2017

Kopervik kirke vigsles av biskop Ivar Braut søndag 23.04 kl 11. «Vi ser fram til denne dagen med glede og forventning» sier spr. Kristian Støle.  Det er nå snart 7 år siden Kopervik kirke gikk tapt i kirkebrannen. Nå står den nye kirken klar til å bli tatt i bruk.  Det er et fantastisk bygg som rommer mye mer enn selve kirkerommet, og håpet er dette skal bli et kirkebygg som brukes alle syv dager i uken. Prosessen med å bygge kirken har vært preget av entusiasme og forventning.

Målet har vært å bli ferdig slik at årets 79 konfirmanter skal få sin konfirmasjon i den nye kirken helgen etterpå.

I forbindelse med vigslingen er det laget et festprogram som strekker seg over en uke.

Kopervik kirke blir den første kirken i bispedømmet som den nye biskopen vigsler.

Kirken er tegnet av arkitekt Stein Sole fra arkitektfirmaet Lillefrøen.