Olavsdagene i Avaldsnes

 

26.07.2017

Velkommen til årets versjon av Olavsdagene på Avaldsnes. Det er i år 25 år siden Palmer Vistnes startet opp med den første versjonen av Olavsdagene på Avaldsnes. I perioden 2007-2009 ledet Goos ten Napel arbeidet, og fra 2010 har Arnfinn Tobiassen hatt ansvaret.

Vi er glade og stolte av de mange frivillige som legger ned mange timer hvert år, og de mange faste publikummerne og gjestene som hver sommer legger et besøk innom den vakre kirken vår. Mange av disse har vært med i både stiftelsesstyre og Olavsdagkomite, og uten disse hadde ikke dette tilbudet vært mulig å opprettholde.

Årets tema er pilegrimsverdien FELLESSKAP og REFORMASJONSJUBILEET, tema som vil gjenspeiles på ulikt vis i hele juli. Førstnevnte vil bli spesielt belyst under salmekvelden, mens reformasjonstematikken vil spesielt komme godt frem i en del av torsdagskonsertene som har overskriften Musikk og meditasjon. 

Olavsdagkomiteen består i 2017 av Lars-Tore Anda (sokneprest, Avaldsnes), Marit Areklett (diakon - frivillig, Torvastad), Helge Gaard (prost, Karmøy), Håvard Skaadel (kantor, Norheim), Arnfinn Tobiassen (kantor, Avaldsnes) og Palmer Vistnes (tidligere kantor, Avaldsnes). Ta gjerne kontakt med en av oss om du har innspill til programmet for de kommende årene!

Nytt av året er det at vi hver tirsdag i juli har åpen kirke, godt hjulpet av menighetens frivillige. Disse ettermiddagene avsluttes med en gregoriansk tidebønn ledet av diakon Marit Areklett og kantor Ingrid Berg Tobiassen. Marit Areklett vil også være tilgjengelig for samtale noen av tirsdagene (4/7, 11/7 og 25/7) i forkant av tidebønnene.

Vi håper festivalen vil fortsette å være til glede og oppbyggelse for alle som kommer hit! God festival!

PROGRAM

KLIKK HER FOR Å SE PLAKAT

Det har vært program tirsdag og torsdager i hele juli. Denne uka sluttes Olvasdagene av med følgende arrangement:

Torsdag 27. juli kl. 12.30-13.15: Musikk og meditasjon. Liturg: Helge Gaard. Arnfinn Tobiassen og Ingrid Berg Tobiassen (orgel) fremfører en «Bachsk luthermesse» med både salmer fra reformasjonstiden og orgelmusikk til liturgiske ledd skrevet av Johann Sebastian Bach. Både kor- og hovedorgel brukes. Åpen kirke fra klokken 12.00-15.30.

Fredag 28. juli kl. 19.30: SALMEKVELD Vel møtt til kombinert salmekveld og temakveld med fokus på vår pilegrimsverdi fellesskap. Vi synger både reformasjonssalmer og salmer fra vår egen tid som sammen viser utviklingen, ulike perspektiv og et inntrykk av hva vår salmehistorie har gitt oss å leve på gjennom generasjoner. Liv Olen Skorpe Sjøen (sang), Johanna Gismervik (kor), Anund Vikingstad (gitar), Andreas Skorpe Sjøen (trommer), Arnfinn Tobiassen (orgel/piano) deltar i akkompagneringen av allsangene. Appell ved prost i Karmøy, Helge Gaard.

Lørdag 29. juli kl. 16.30: Pilegrimsvandring fra Toskatjønn til Olavskirken – en vandring på ca 3,5 timer. Vandrerne transporteres med buss fra Avaldsnes kirke til Toskatjønn, og det blir skyss over Karmsundet med skøyten «Stavern». Skyss kr 100. Vandringen ender med olsokmessen klokken 21.

Lørdag 29. juli kl. 21.00: Olsokgudstjeneste ved prost Helge Gaard, kantor Arnfinn Tobiassen med flere.

Søndag 30. juli kl. 19.00: Kopervik kirke: Salmegudstjeneste i forbindelse med Olavsdagene. Helge S. Gaard. Nattverd, offer til menighetsarbeidet. Arnfinn Tobiassen, Håvard Skaadel, solister: Kari Dahl Nielsen,Ole Morten Velde og Camilla Schøyen.

Alle arrangementene er gratis, med kollekt ved utgangen.

Olavsdagene på Avaldsnes er en festival i regi av Avaldsnes menighet som støttes av Karmøy kirkelig fellesråd, Karmøy kommune og Norsk kulturråd.