Olavsdagene på Avaldsnes med rekordtall!

Publisert: 31.07.2017

25 år etter at organist Palmer Vistnes startet Olavsdagene på Avaldsnes, kan vi i 2017 melde om rekordmange besøkende innom våre arrangement! Totalt 1.463 mennesker var innom alt fra åpen kirke via tidebønner med ymse musikalsk tonefølge, pilegrimsvandring, salmekveld og den avsluttende festgudstjenesten i Kopervik kirke søndag kveld. Med unntak av sistnevnte foregikk alle arrangementene i Olavskirken på Avaldsnes.
Årets festival hadde fellesskap og det pågående reformasjonsjubileet som tema. Førstnevnte ble synliggjort i appeller og prekener holdt av prost Helge Gaard, men også ved at vi holdt Olavskirken åpen i mange flere timer enn tidligere år.
- Uten innsatsen fra våre frivillige kirkeverter hadde ikke dette vært mulig å få til. Hit kommer både turister og lokalbefolkning for å tenne lys, ha en stille stund, og så kombinerer de det gjerne med en lunsjkonsert eller en tidebønn. Terskelen for å komme inn har vært lav, samtidig som vi har kunnet være tydelig på at vi er en kirke som bryr oss, sier Arnfinn Tobiassen som har ledet komiteen for Olavsdagene på Avaldsnes.
Musikalsk var vi innom komponister som Bach og Haydn gjort i en liturgisk (gudstjenestlig) sammenheng, og på salmekvelden ble Martin Luthers nesten 500-år gamle ord og toner satt opp mot sanger og salmer fra de siste 40 årene. Gregoriansk sang lød uakkompagnert hver tirsdag kveld, mens sanger fra Taizé-tradisjonen ble brukt under pilegrimsvandringen på olsok. Både profesjonelle musikere, amatører og musikkstudenter bidrog i løpet av festivalen, og med de mange lokale utøverne inkludert gir det festivalen en sterk lokal tilhørighet som samtidig er interessant for turister.

Statistikk
Totalt antall besøkende 2017 (snitt for perioden 2010-2016 i parantes): 1.463 (652)
Gjennomsnitt torsdagsserien Musikk og meditasjon: 78 (54)
Gjennomsnitt kveldsarrangement/gudstjenester 28.-30. juli: 130 (107)

Olavsdagene på Avaldsnes finner sted i juli hvert år, og ble startet i 1992. Festivalen mottar støttet fra Norsk kulturråd, Karmøy kommune og arrangeres av Avaldsnes menighet. Komiteen som planlegger festivalen består av Lars-Tore Anda (sokneprest, Avaldsnes), Marit Areklett (diakon - frivillig, Torvastad), Helge Gaard (prost, Karmøy), Håvard Skaadel (kantor, Norheim), Arnfinn Tobiassen (kantor, Avaldsnes) og Palmer Vistnes (tidligere kantor, Avaldsnes).

Foto: Marit Areklett

Oppslag om Olavsdagene på Avaldsnes i media:

https://hnytt.no/2017/07/31/olavsdagene-med-rekordbesok/

https://hnytt.no/2017/07/30/pilgrimsvandring-til-olavskirken/

https://hnytt.no/2017/07/12/inviterte-kveldsbonn-utenom-vanlige/

https://hnytt.no/2017/07/05/samles-sang-musikk-kirkerommet/

https://www.h-avis.no/puls/karmoy/festival/feirer-at-det-gar-i-null/s/5-62-452281

http://www.dagen.no/Nyheter/STEVNESOMMER/Salmesang-blir-turistmagnet-501524 (krever abonnement)