Sommervikarer/sesongarbeider for gravplassarbeidere og kirketjenere 80-100%

 

18.01.2018

 

Den norske kirke

Karmøy kirkelig fellesråd

 

Vi søker aktive og motiverte

 

SOMMERVIKARER FOR

GRAVPLASSARBEIDERE OG KIRKETJENERE

Arbeidsoppgaver

Kirkegårdsarbeider

  • stell av grøntanlegg (plenklipping, luking av bed, klipping av hekker o.l.) ved gravplasser og kirkegårder i Karmøy.

Kirketjener

  • Tjeneste ved gudstjenester, vielser og begravelser, samt renhold.
  • Kan evt. kombineres med kirkegårdsarbeider for å få full stilling.
  • Må være medlem av Den norske kirke.

Opplæring vil bli gitt.

 

Søknaden skal inneholde

-Stilling det søkes på. Gi beskjed om du kan jobbe både på gravplass og som kirketjener.

-Periode tilgjengelig for arbeid

-Opplysninger om førerkort

-Referansepersoner + evt. attester   

-Kontaktinfo (fødselsdato, adresse, mobil, e-post)

 

Arbeidstakere over 18 år med førerkort vil bli foretrukket. Søkere må beherske  norsk. Avlønning etter gjeldende tariff.

 

Søknad sendes på e-post til: ebk@karmoykirken.no .

For mer informasjon: ass. kirkeverge Eva B. Kvalevaag på tlf 5281 0001.

Søknadsfrist: 25. februar