Gudstjenester i mars

Publisert: 26.02.2019

Du er vel møtt på gudstjenester på Avaldsnes menighetshus - Karmel, også i mars! 

Vi bytter på å bruke liturgien fra Olavskirken og liturgien som vi før 2019 brukte på Karmel. I mars bruker vi disse liturgiene:

Fastelavnssøndag, 3. mars: Olavskirkeliturgi

1. søndag i faste, 10. mars: Karmelliturgi og korsanger fra Jakobsmessen av Erik Hillestad og Karoline Krüger

2. søndag i faste, 17. mars: Olavskirkeliturgi

Maria budskapsdag, 24. mars: Karmelliturgi

3. søndag i faste, 31. mars: Olavskirkeliturgi

Se plakat for alle detaljer,