Gudstjenester i november

Gudstjenester i november

Publisert: 01.11.2019

Vel møtt på gudstjenester i november, hver søndag klokken 11.00. Vi markerer Allehelgensdag 3. november, og begge menighetens prester vil delta på denne gudstjenesten. Koret Keryx synger, og Hilde Østenstad vil spille kornett sammen med Arnfinn Tobiassen på orgel. Søndag 10. november er det vanlig gudstjeneste med dåp og nattverd, mens søndag 17. november skal de voksne få være ute og høre prekenen sin, mens barna er inne og får se den nyskrevne musikalen om Karmelfjellet av Johanna Gismervik. Tensingkoret Testimonia vil stå for fremførelsen. Søndag 24. november er det Kristi kongedag, den siste søndagen i kirkeåret før vi begynner på ny frisk med den første tekstrekke fra 1. søndag i advent.