Åndelig/ekstensiell omsorg

Åndelig/ekstensiell omsorg

 

03.02.2020

Fagdag 11. mars kl 12-15 på Vår Frelsers menighetshus v/ Tove Giske, professor i sykepleie på VID Bergen

  • Hva er åndelig omsorg og hvem sitt ansvar er det?
  • Noen refleksjoner over den norske konteksten vi arbeider i
  • Å kjenne seg selv er forutsetning for god profesjonalitet
  • Ulike måter å utøve åndelig / eksistensiell omsorg på og hvordan vi kan rapportere
  • Invitasjon til å jobbe individuelt og i grupper

 

Pris:

100,- for ansatte i Haugesund kommune, Haugesund kirkelige fellesråd og studenter

250,- for andre.

Påmelding innen 8. mars på: kirken.no/fagdag

Fagdagen retter seg mot de som står nær pasienter/brukere/klienter og de som vil gi undervisningen videre.

Tove Giske gav nylig ut lærebok for høyskoler: "Å ta vare på heile mennesket: handbok i åndeleg omsorg".

Husk og fylle ut hvor du arbeider og hvem som er din arbeidsgiver, stillingstittel og navn og adresse på fakturamottaker om du ikke skal betale selv.

Arr: Den norske kirke i Haugesund og Haugesund kommune samarbeider om "Åndelig omsorg for alvorlig syke og døende"