Karmøykirken > Råd og Utvalg

Møter og saker

Hva gjør Karmøy kirkelig fellesråd?
Kirkelovens § 14 viser de mange og forskjellige arbeidsoppgavene kirkelig fellesråd er ansvarlig for:
a) bygging, drift og vedlikehold av kirker
b) anlegg, drift og forvaltning av kirkegårder
c) opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellesrådets budsjett
d) anskaffelse og drift av menighets- og prestekontor
e) administrativ hjelp for prosten når staten yter tilskudd til det
f) anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring.

I tillegg foretar fellesrådet tilsetting av og har i Karmøy arbeidsgiveransvaret for ca. 40 tilsatte (fordelt på 30 stillingshjemler) som lønnes over fellesrådets budsjett. I Karmøy har fellesrådet delegert tilsettingsmyndigheten til kirkelig administrasjonsutvalg (som består av fellesrådets representanter pluss 2 representanter fra de ansatte).

Kirkelovens § 15 pålegger kommunen et økonomisk ansvar for at fellesrådet kan gjennomføre alle sine oppgaver. Regler for budsjettordning, regnskapsføring og revisjon er gitt av departementet.

Karmøy kirkelig fellesråd for perioden 2015-2019 følgende medlemmer: 

     
Menighet                                 Representant                                  Vararepresentant                                  
Norheim
Kurt Seland
Odd Inge Sandvik
Torvastad
Nils Olav Stava, nestleder KKF
Svein Øystein Lauknes
Avaldsnes
Owen Austevik
Gunnar Helge Sjøen
Kopervik
Svein Magnus Munkejord, leder KKF
Hild Jorunn Olsen
Vedavågen
Torfinn Gaupås
Torstein Dankel Stavenjord
Åkra
Per Inge Eriksen
Jakob Reidar Vik
Ferkingstad
Falnes
Oddbjørg Marie Nes
Mardon Eikeland
Aina Ferkingstad
Leif Henning Stave
Biskopens repr.
Helge S. Gaard
Lars Tore Anda
Kommunens repr.
Tor Asle Grønningen
Turid Aune


Referat fra KKF sine møter kommer her......