Sommervikarer for gravplassarbeidere


Om Karmøy kirkelig fellesråd:

Karmøy kirkelig fellesråd (KKF) er gravplassmyndighet i Karmøy kommune. KKF vedlikeholder, bygger og forvalter kirkebyggene og alle gravplassene i Karmøy, samt administerer gravferd.

bilde av person med gressklipper

Vi søker aktive og motiverte

 

SOMMERVIKARER FOR

GRAVPLASSARBEIDERE

 

Arbeidsoppgaver:

  • stell av grøntanlegg (plenklipping, luking/ planting, klipping av hekker o.l.) ved gravplasser og kirkegårder i Karmøy.

 

Opplæring vil bli gitt

 

Søknaden skal inneholde:

  • periode tilgjengelig for arbeid
  • om du ønsker å jobbe på kirkegårdene i sør eller nord på Karmøy
  • opplysninger om førerkort. (Førerkort kl. BE er en fordel)
  • referansepersonerog eventuelle attester
  • CV med kontaktinformasjon (fødselsdato, adresse, mobil, e-post)

 

Arbeidstakere over 18 år med førerkort vil bli foretrukket. Søkere må beherske norsk. Avlønning etter gjeldende tariff.

 

Søknad sendes på e-post til: ebk@karmoykirken.no .

For mer informasjon: ass. kirkeverge Eva B. Kvalevaag på tlf 5281 0001.

 

Søknadsfrist: 3.mars 2024

Tilbake