Ledig stilling Åkra menighet


 

Åkra menighets visjon: « Åkra menighet – samle- til kristent fellesskap, styrke- troen på Den treenige Gud, sende- ut vitner for å forkynne evangeliet om Jesus Kristus i ord og handling»

Åkra kirke ligger i Karmøy kommune. Det er pr. i dag 6600 medlemmer i menigheten. Det er stadig utbygging i området, noe som medfører et raskt stigende folketall.  Menighetene har et aktivt kristent arbeid blant mennesker i alle generasjoner. For mer info: www.aakra.karmoykirken.no

 

Vi søker etter

Vaktmester/ Kirketjener 20 % prosjektstilling 1 år med mulighet for forlengelse

Oppgaver:

 • tilrettelegging og tjeneste ved kirkelige handlinger
 • ansvarlig for frivillige i enkelte tjenestegrupper
 • teknisk ansvarlig
 • brannvernansvarlig
 • generelle vaktmesteroppgaver

 

Vi ønsker en person som:

 • er motivert for å være med å bygge Åkra menighet
 • har kjennskap til gudstjenesteliv og dets ulike aktører
 • har erfaring med å styre lyd ved større arrangementer
 • stimulerer andre til deltakelse og har gode samarbeidsevner
 • har god evne til å kommunisere
 • kan jobbe selvstendig, ryddig og strukturert
 • har relevant utdannelse
 • har teknisk erfaring og innsikt
 • har ferdigheter innen snekkerarbeid, ventilasjon og bygningsmessig vedlikehold
 • er medlem i Den norske kirke

 

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdannelse.

 

Vi tilbyr:

 • Meningsfylte, varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Samarbeid med engasjerte medarbeidere - ansatte og frivillige
 • Lønn i henhold til HTA. God pensjonsordning i KLP

Ved ansettelse må politiattest framlegges, jfr kirkeloven § 29. Det må påregnes arbeid ettermiddag/kveld og helger. Den som ansettes må ha sertifikat og kunne disponere egen bil.

For nærmere opplysninger om arbeidsoppgaver:

Kontakt: adm.leder Grethe Flotve Myklebust eller ass. kirkeverge Eva B. Kvalevaag

( tlf: 52 81 00 01). Søknad sendes til: ebk@karmoykirken.no.

 

 

Søknadsfrist: 03.07. 2020                Tiltredelse: etter nærmere avtale

Tilbake