Stor tv-satsing på Haugalandet


Den norske kirkes menigheter i Tysvær, Bokn, Karmøy, Utsira og Haugesund har inngått samarbeid med TV-Haugaland. Målet er å sende gudstjenester fra nær samtlige kirker i området, hver søndag kl. 11.00.

 

Avtalen som ble underskrevet mandag 27. september kan se ut til å være av det unike slaget, forteller Haugesund kirkelige fellesråd på nettsidene for menighetsbladet Folk og Kirke. De kjenner ikke til at noe tilsvarende er gjennomført andre steder i landet. Nå skal 17 menigheter i en og samme region få vist seg fram i hele sin bredde. Det skjer i gudstjenester på lokal-TV hver søndag i 31 uker framover.  

Avaldsnes menighet er førstemann ut med gudstjeneste sendt fra Karmel, som er menighetshuset til Avaldsnes menighet. 

Avtalen mellom lokaltv-stasjonen og fellesrådene, innebærer at gudstjenestene vises på TV Haugaland hver søndag kl. 11.00 direkte. Kl. 20.00 samme dag legges de også ut på tv-kanalens nettside, hvor de kan søkes opp i ettertid. 

Begynte i korona-tiden 
Under nedstengningen i vår gjennomførte Karmøy kirkelige fellesråd tv-sendte gudstjenester fra alle kirkene på Karmøy. Responsen var overstrømmende positiv, kan kirkeverge Kjetil Osnes Bøe i Karmøy fortelle. Han har også vært drivende i å få resten av Haugalandet med seg. 

– Eva Birkeland, kirkeverge i Tysvær  tok kontakt med meg og foreslo en fellessatsing. Ideen ble forelagt prostene i Karmøy og Haugaland prosti, som har hatt tommelen opp fra dag en. Derfra og ut har det vært bare velvilje å spore fra alle involverte. Responsen fra prester i menighetene, folkevalgte og øvrige kirkeverger har også vært gjennomgående positiv, forteller Osnes Bøe.  

Ikke en erstatning
Kirkevergene i regionen er tydelige på at det er gudstjenestefeiringen i kirken som er hovedsamlingen, og at det er der relasjoner og felleskap best utvikles. Nå ser de imidlertid at det også er et behov for å ha tv-sendte gudstjenester. Ikke minst med tanke på begrensingene pandemien gir på hvor mange som får være med i gudstjenestene.

Eldre og syke som inngår i risikogruppene må også holde seg hjemme fra kirken. Samarbeidet med TV Haugaland møter dermed et åndelig behov hos mange. Ønsket om å kunne delta i en lokal gudstjeneste er stort. Nå vil innbyggere på Haugalandet hver søndag kl. 11.00 og kl. 20.00 få stifte bekjentskap med en ny kirke, en ny menighet, ny organist og en ny prest. Salmene vil bli tekstet slik at også salmeskatten blir behørig presentert. 

– TV-overføring er et supplement til de lokale gudstjenestene, ikke en erstatning. Vi håper flest mulig benytter muligheten til å se gudstjenesten fra en av områdets kirker kirker kl. 20.00, etter først å ha deltatt i gudstjenesten lokalt kl. 11.00.  Vi ser også fram til at mennesker med tilhold på ulike institusjoner kan få tilgang til å se og høre kjente steder, stemmer og sanger, og på den måten kanskje også få kjenne på trøst og oppmuntring. Kan hende dette kan bli en kilde til nytt mot for mange, skriver Folk og Kirke. 

Hva betyr dette for gudstjenestedeltakerne? 
Det vil ikke bli “zoomet” inn på enkeltpersoner, men det kan hende at enkelt-deltaker vil kunne vises på oversiktsbilder. Dette vil det bli orientert om i starten av hver gudstjeneste, slik at en har mulighet for å sette seg utenfor kameravinkel før sending. Det vil også bli tatt opp kollekt via Vipps, slik at også seerne får mulighet til å gi. Her er det lagt opp til en brøk hvor 20 %  av offeret går til dekning av kostnadene med sendingen, og resten går til offermottaker. Kostnaden med produksjonen deles for øvrig mellom menighetene og fellesrådene. 

Folk og Kirke tar mål av seg å gi fyldig forhåndsomtale av hver enkelt kirke og menighet i forkant av hver sending. Denne vil bli oppdatert med lenker til sendingen i etterkant, slik at det skal bli enkelt å finne fram til den enkelte gudstjeneste. 

 

Her finner du alle gudstjenestene som er sendt på Tv- Haugaland: https://tvh.no/kategori/lokale-gudstjenester/

 

 

Artikkelen er hentet fra kirken.no/stavanger

Tilbake