Høsttakkefest Gudstjeneste


 

STORSAMLING FOR INKLUDERINGSARBEIDET

Vi inviterer grupper, lag og foreninger; klubber og lørdagskafèer – og alle som har lyst, til en fin storsamling.

Her møtes vi fra forskjellige steder og menigheter i nordfylket,  til fellesskap og glede, sang, musikk og livsutfoldelse – til en       gudstjeneste tilrettelagt for alle aldre og ulike funksjonsnivå.

NORHEIM KIRKE ONSDAG 28.OKTOBER KL.17.30
Prosten i Karmøy, Ove Sjursen blir med
Deltakere og medarbeidere i Inkluderings- arbeidet medvirker

Vi samles også til god kveldsmat etter   gudstjenesten

På grunn av smittevern må vi be om påmelding innen 27.10 til Høsttakkefesten. Det kan gjøres til diakoniarbeider Hilde Gudmundsen, mobil 482 15 979 eller hilde.gudmundsen@karmoykirken.no

Gudstjenesten er et samarbeid mellom Menighetene på Haugalandet, inkluderingsarbeidet i Stavanger bispedømme og Diakonistiftelsen Rogaland.

For mer informasjon Kontakt: Inkluderingsrådgiver Sølvi Dahle: 916 43 143.
Diakoniarbeider Hilde Gudmundsen 482 15 979

Tilbake