Hyggelig besøk på kirkevergekontoret


 

Mandag denne uken fikk vi hyggelig besøk på Kirkevergekontoret. Fagforbundet Karmøy deler årlig ut penger til lokale, samfunnsnyttige formål.

Denne gangen har HEL-kor, Karmøy fått kr.7500,-  På vegne av alle i koret: TUSEN TAKK!

 

HEL-kor, Karmøy er et kortilbud for mennesker med utviklingshemming i Karmøy. Koret startet opp i Veavågen kirke høsten 2020, og er et samarbeid mellom menighetene i Dnk Karmøy, diakonistiftelsen Rogaland og Stemnestaden leirsted.

Tilbake