SOMMERVIKARER FOR GRAVPLASSARBEIDERE


 

Vi søker aktive og motiverte

 

SOMMERVIKARER FOR

GRAVPLASSARBEIDERE

 

Arbeidsoppgaver:

  • stell av grøntanlegg (plenklipping, luking/ planting, klipping av hekker o.l.) ved gravplasser og kirkegårder i Karmøy.

Opplæring vil bli gitt

 

Søknaden skal inneholde:

  • periode tilgjengelig for arbeid
  • om du ønsker å jobbe på kirkegårdene i sør eller nord på Karmøy
  • opplysninger om førerkort
  • referansepersoner + evt. attester
  • CV med kontaktinfo (fødselsdato, adresse, mobil, epost)

 

Arbeidstakere over 18 år med førerkort vil bli foretrukket. Søkere må beherske norsk. Avlønning etter gjeldende tariff.

 

Søknad sendes på e-post til: ebk@karmoykirken.no .

For mer informasjon: ass. kirkeverge Eva B. Kvalevaag på tlf 5281 0001.

Søknadsfrist: 7.mars 2021

Tilbake