Kontaktinformasjon


Karmøy kirkelig fellesråd

Adresse: Rådhuset, Postboks 167, 4291 Kopervik - se kart
Sveinsvolljordet 9 (U- og A-senteret)
Telefon: 52 81 00 01
E-post: Send e-post til post@karmoykirken.no

Kirkeverge

Kjetil Osnes Bøe

52810001

Send epost

Diakon

Janne Kristine Eng

52810006

Send epost

Ansatt til nettside

Hege Bergtun Hamre

52810001

Send epost

Ass. kirkeverge

Eva Britt Kristiansen Kvalevaag

52810001

Send epost

Konsulent

Øyvind S Larsen

52810001

Send epost

Sekretær

Hildegunn Mortveit

52810001

Send epost

Prost

Ove Sjursen

52810007

Send epost