Kontaktinformasjon


Karmøy kirkelig fellesråd

Adresse: Rådhuset, Postboks 167, 4291 Kopervik - se kart
Sveinsvolljordet 9 (U- og A-senteret)
Telefon: 52 81 00 01
E-post: Send e-post til post@karmoykirken.no

Prostidiakon

Janne Kristine Eng

52810006

Send e-post

It-ansvarlig

Hege Bergtun Hamre

52810001

Send e-post

Ass. kirkeverge

Eva Britt Kristiansen Kvalevaag

52810001

Send e-post

Rådgiver

Øyvind S Larsen

52810001

Send e-post

Sekretær

Hildegunn Mortveit

52810001

Send e-post

Prost

Ove Sjursen

52810007

Send e-post