Kateket – 100 % vikariat f.o.m. 01.08.2021 t.o.m. 31.07.2022.


Falnes og Ferkingstad ligger i Karmøy kommune. Det er pr. i dag ca.4 140 medlemmer i menighetene.  Menighetene har et aktivt kristent arbeid blant mennesker i alle generasjoner. Det er utarbeidet en god lokal trosopplæringsplan som er i stadig utvikling.  For mer info: www.falnes.karmoykirken.no , www.ferkingstad.karmoykirken.no

Les mer

 

Kateket – 100 % vikariat f.o.m. 01.08.2021 t.o.m. 31.07.2022.


Falnes og Ferkingstad ligger i Karmøy kommune. Det er pr. i dag ca.4 140 medlemmer i menighetene.  Menighetene har et aktivt kristent arbeid blant mennesker i alle generasjoner. Det er utarbeidet en god lokal trosopplæringsplan som er i stadig utvikling.  For mer info: www.falnes.karmoykirken.no , www.ferkingstad.karmoykirken.no

Les mer

 

Pilegrimstur 2021


Les mer

 

Pilegrimstur 2021


Les mer

 

Ny sokneprest i Falnes


Rune Richardsen er tilsatt som sokneprest i Falnes sokn

Les mer

 

Ny sokneprest i Falnes


Rune Richardsen er tilsatt som sokneprest i Falnes sokn

Les mer

 
 

Aktiv ferie i fellesskap - for deg som har mistet en av dine nærmeste - Pilegrimstur i regi av Utstein pilegrimsgård

Les mer

 

Oppdatert informasjon om koronatiltak i kirkene i Karmøy

Her finner du de siste oppdateringer på de reglene som gjelder for kirken og hvordan hver enkelt menighet følger opp disse.

Les mer

 

Ønsker du at barnet ditt fortsatt skal få invitasjoner fra Kirken?

Ønsker du at barnet ditt fortsatt skal få invitasjoner til Kirkens aktiviteter for barn og unge, selv om barnet ikke er døpt? Da må du r...

Les mer

 

Orgler i Karmøykirken -10 orgler på 5 minutter

Les mer

Flere saker
 

Dåp

Les mer

 

Vigsel

Les mer

 

Ledige stillinger

Les mer

 

Menighetsblader

Les våre menighetsblader på nettet.

Les mer

 

Gravferd

Les mer