LEDIGE STILLINGER


Kirken er en mangfoldig arbeidsplass. Karmøy kirkelig fellesråd har ansvar for et vidt spekter av stillingskategorier i menigheter, gravplasser
og fellesrådets administrasjon. I menighetene er det bl.a. diakoner, kateketer, ulike stillinger innenfor
trosopplæring, kantorer/organister, kirketjenere. Ved gravplassene kan det bl.a. være behov for fagarbeidere
innen anleggsgartnerfaget og vikarer i sommerhalvåret. 

Nedenfor finner du en oversikt over ledige stillinger hos oss. Dersom det ikke er ledige stillinger er du er velkommen til å sende inn din CV for å signalisere at du kan være interessert dersom det åpner seg en mulighet. Vi har jevnlig behov for vikarer for kortere eller lengre perioder.

 

Sommervikarer for gravplassarbeidere

Om Karmøy kirkelig fellesråd: Karmøy kirkelig fellesråd (KKF) er gravplassmyndighet i Karmøy kommune. KKF vedlikeholder, bygger og for...

Les mer

 

Ønsker du en sentral og spennende lederjobb i kirken?

Karmøy kirkelig fellesråd søker nå etter ny kirkeverge i 100 % stilling. Vi ønsker en person med erfaring og engasjement til å lede og vide...

Les mer