LEDIGE STILLINGER


Kirken er en mangfoldig arbeidsplass. Karmøy kirkelig fellesråd har ansvar for et vidt spekter av stillingskategorier i menigheter, gravplasser
og fellesrådets administrasjon. I menighetene er det bl.a. diakoner, kateketer, ulike stillinger innenfor
trosopplæring, kantorer/organister, kirketjenere. Ved gravplassene kan det bl.a. være behov for fagarbeidere
innen anleggsgartnerfaget og vikarer i sommerhalvåret. 

Nedenfor finner du en oversikt over ledige stillinger hos oss. Dersom det ikke er ledige stillinger er du er velkommen til å sende inn din CV for å signalisere at du kan være interessert dersom det åpner seg en mulighet. Vi har jevnlig behov for vikarer for kortere eller lengre perioder.

 

TROSOPPLÆRER- OG DIAKONIMEDARBEIDER 80% vikariat f.o.m. 01.08.2022- 31.07.2023

Avaldsnes menighet ønsker å være et levende, inkluderende fellesskap som gjør mennesker til etterfølgere av Jesus. Avaldsnes menighet ...

Les mer

 

Administrasjonsleder og menighetsarbeider i 80% fast stilling

Vil du være med å videreutvikle Falnes og Ferkingstad menigheter sammen med engasjert stab og menighetsråd? Menighetene ønsker å være ...

Les mer