LEDIGE STILLINGER


Kirken er en mangfoldig arbeidsplass. Karmøy kirkelig fellesråd har ansvar for et vidt spekter av stillingskategorier i menigheter, gravplasser
og fellesrådets administrasjon. I menighetene er det bl.a. diakoner, kateketer, ulike stillinger innenfor
trosopplæring, kantorer/organister, kirketjenere. Ved gravplassene kan det bl.a. være behov for fagarbeidere
innen anleggsgartnerfaget og vikarer i sommerhalvåret. 

Nedenfor finner du en oversikt over ledige stillinger hos oss. Dersom det ikke er ledige stillinger er du er velkommen til å sende inn din CV for å signalisere at du kan være interessert dersom det åpner seg en mulighet. Vi har jevnlig behov for vikarer for kortere eller lengre perioder.

 

Kateket – 100 % vikariat f.o.m. 01.08.2021 t.o.m. 31.07.2022.

Falnes og Ferkingstad ligger i Karmøy kommune. Det er pr. i dag ca.4 140 medlemmer i menighetene.  Menighetene har et aktivt kristent arbei...

Les mer