Når en grav slettes


En grav med gravminne får som hovedregel bli værende på gravplassen 60 år.

Når ansvarlig for grav/fester velger å slette en grav, betyr det i lovens forstand at man frasier seg ansvaret for graven og at festet opphører. Da overtar gravplassmyndigheten ansvaret for graven. I de fleste tilfeller vil gravminnet bli tatt bort og destruert, og beplantning fjernet. Eventuelle spor i bakken blir jevnet ut og sådd til med gress

Når en fester har sagt fra seg ansvaret for en grav, sier vedkommende samtidig fra seg råderetten over graven. Gravplassmyndigheten kan i slike tilfeller velge å la andre overta ansvaret for graven og retten til å eie gravminnet, såfremt ikke tidligere ansvarlig for grav eller fester har benyttet seg av sin rett til selv å fjerne gravminnet. Det anbefales å avklare med øvrig familie før en grav slettes. Det kan være andre familiemedlemmer som ønsker å overta graven.

Skjema for sletting av grav finner du her

Unntaksvis, i tilfeller hvor ansvaret er uklart på grunn av mangler i gravregisteret, kan gravplassmyndigheten sette en kontaktlapp på selve gravminnet med ønske om at eventuelle andre pårørende til graven tar kontakt.

Ønsker du mer informasjon om dette, ta gjerne kontakt

 

Tilbake