Administrasjonsleder og menighetsarbeider i 80% fast stilling


Vil du være med å videreutvikle Falnes og Ferkingstad menigheter sammen med engasjert stab og menighetsråd?

Menighetene ønsker å være livsnære, tjenende og fremme evangeliet om Jesus. Vi har til sammen omtrent 4 000 medlemmer. Menighetene har et aktivt gudstjenesteliv, mange frivillige medarbeidere, en dedikert stab og mange aktiviteter.

I tillegg til administrasjonsleder, består staben av to sokneprester, kantor, kateket, trosopplærer, kirketjener, diakoniarbeider og renholder.

For mer info: www.karmoykirken.no, www.falneskirke.no, www.ferkingstadkirke.no

Vi søker etter

Administrasjonsleder og menighetsarbeider i 80% fast stilling

Administrasjonsleder har ansvar for å lede og organisere menigheten. I dette jobbes det tett sammen med sokneprest og menighetsråd. Administrasjonsleder er bindeledd mellom menighetsråd og fellesråd og har kirkevergen som overordnet.

 • Arbeidsoppgaver
  • Daglig ledelse av menighetene
  • Saksforbereder for menighetsrådene
  • Personalledelse
  • Økonomiansvar: budsjett og fakturahåndtering
  • Rekruttering og oppfølging av frivillige i samarbeid med stab
  • Komité og utvalgsarbeid
  • Ta aktivt del i bredden av menighetsarbeid i samsvar med de behov menighetene til enhver tid har
  • Ansvar for sosiale medier og menighetenes nettside
  • Lokalt HMS- ansvar

 

 • Kvalifikasjoner
  • Engasjement for å dele det kristne budskap med andre
  • Relevant utdannelse
  • Gode lederegenskaper, samarbeids- og kommunikasjonsevner.
  • Kan jobbe selvstendig, ryddig og strukturert
  • Økonomisk ryddighet
  • Medlem i Den norske kirke
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

 • Vi tilbyr
  • Meningsfylte, varierte og spennende arbeidsoppgaver
  • Relevant opplæring
  • Samarbeid med engasjerte medarbeidere – ansatte og frivillige
  • Lønn i henhold til HTA. God pensjonsordning i KLP

 

Ved ansettelse må politiattest fremlegges. Det må påregnes arbeid ettermiddag/kveld og helger.

For nærmere opplysninger: ass kirkeverge Eva B. Kvalevaag, 52810005 eller adm. leder Ole Thomas Fidjeland, 52810001

Søknad sendes ebk@karmoykirken.no 

Søknadsfrist: Snarest innen 8. mai                                                                          Tiltredelse: Snarest

Tilbake