TROSOPPLÆRER- OG DIAKONIMEDARBEIDER 80% vikariat f.o.m. 01.08.2022- 31.07.2023


Avaldsnes menighet ønsker å være et levende, inkluderende fellesskap som gjør mennesker til etterfølgere av Jesus.

Avaldsnes menighet dekker området fra Bø ungdomsskole i nord til Vorrå i sør og Kvalavåg i vest. Sentralt i menighetens liv er Olavskirken på Avaldsnes, som ble bygget i 1250. Det er pr. i dag ca. 3500 medlemmer av Den norske kirke som tilhører Avaldsnes sokn. Bedehuset Karmel som menigheten overtok i 2012 brukes nå som menighetshus. Menigheten har et aktivt kristent arbeid blant mennesker i alle generasjoner, både i menighetens egen regi og i samarbeid med frivillige organisasjoner. En rekke frivillige medarbeidere bidrar aktivt i arbeidet.

I menigheten jobber sokneprest, kateket, kantor, administrasjonsleder, kirketjener, barne- og ungdomsarbeider og trosopplæringsmedarbeider. 
 

 

TROSOPPLÆRER- OG DIAKONIMEDARBEIDER 80% vikariat f.o.m. 01.08.2022- 31.07.2023

Er du glad i barn og ungdom? Ønsker du en stilling hvor du kan få dele det viktigste i verden med dem? I Avaldsnes menighet vil du ha en unik mulighet til å nå barn og ungdom med budskapet om Jesus – noe som vil gi betydning for dem resten av livet.

Arbeidsoppgaver trosopplærer 50%
•    Planlegge, gjennomføre og evaluere trosopplæringstiltak i henhold til trosopplæringsplanen
•    Rekruttere, følge opp og veilede frivillige medarbeidere.
•    Drive ledertrening/lederutvikling 
•    Deltakelse i gudstjenester tilknyttet trosopplæring
•    Generelt samarbeid med øvrig stab om å bygge menighet

Arbeidsoppgaver diakonimedarbeider 30%
•    Jobbe med barn og ungdom på sosiale møtepunkter bl.a ungdomsklubben
•    Skape gode relasjoner og komme i dialog med mennesker med ulik bakgrunn og kultur
•    Bygge nettverk og samarbeide med ulike kommunale instanser og frivillige organisasjoner


Vi ønsker en person som:
•    har engasjement for å dele det kristne budskap med barn og unge
•    stimulerer andre til deltakelse og har gode samarbeidsevner
•    har god evne til å kommunisere med barn, ungdom og voksne
•    kan jobbe selvstendig, ryddig og strukturert
•    har relevant pedagogisk og kristendomfaglig utdannelse 
•    har erfaring med planarbeid og undervisning
•    brenner for å bygge menighet
•    er medlem i Den norske kirke

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdannelse.


Stillingen kan også søkes som separate deler. Gi evt informasjon om det i søknaden

Vi tilbyr 
•    Meningsfylte, varierte og spennende arbeidsoppgaver
•    Samarbeid med engasjerte medarbeidere - ansatte og frivillige
•    Lønn i henhold til HTA. God pensjonsordning i KLP
Ved ansettelse må politiattest( barneomsorgsattest)framlegges. Det må påregnes arbeid ettermiddag/kveld og helger. Den som ansettes bør ha sertifikat og kunne disponere egen bil. 

For nærmere opplysninger: adm.leder i Avaldsnes Njål Alvar Engmark eller ass. kirkeverge Eva Britt Kvalevaag, begge tlf: 52 81 00 01. 
Søknad sendes til: ebk@karmoykirken.no

Søknadsfrist: Mandag 16.05.2022         Tiltredelse: 01.08.2022.
 

Tilbake