Sorggrupper - Samtalegrupper høsten 2023


Den norske kirke i Karmøy samarbeider med andre aktører på Haugalandet om å tilby sorggrupper. Målsettingen er at mennesker i sorg skal kunne treffe andre i samme situasjon, og og man kan dele erfaringer og være til støtte for hverandre.

forside av sorggruppebrosjyren

Gruppesamarbeidet på Haugalandet er et samarbeid mellom menighetene i Den norske kirke i Karmøy , Haugaland prosti, Sveio fellesrådsområde og prestetjenesten på Haugesund sykehus, Veiledningssenteret og Psykisk helsetjenester.  Målsettingen er at mennesker som opplever sorg skal treffe andre i samme situasjon, der en kan dele erfaringer og være til støtte for hverandre.

 • Vi starter opp grupper ved 4-8 påmeldte. Ønsker du en til en samtale kan vi også formidle det!  Vi ønsker å starte opp flere grupper fra september 2023. Ta gjerne kontakt for å melde interresse.

        Grupper som er aktuelle å starte opp:

 • Gruppe for personer som har mistet ektefelle/samboer midt i livet
 • Gruppe for personer som har mistet ektefelle/samboer på sine eldre dager
 • Gruppe for de som har mistet unge-voksne barn
 • Gruppe for de som har mistet ungdom/barn
 • Gruppe for de som har mistet foreldre
 • Gruppe for ungdom som har mistet i nære relasjoner
 • Gruppe for barn i barneskolealder som har mistet foreldre eller andre nære.

 

 • Gruppe for etterlatte etter selvmord.
 • Ta gjerne kontakt om du ønsker å være med i en slik gruppe.

 

 • Gruppe for foreldre som har opplevd dødfødsel eller mistet barn kort tid etter fødsel.
 • Kontinuerlig/åpen gruppe.
 • For mer info: Sykehusprest Arnfred Lunde, tlf.: 928 26 88

 

 

Andre/Flere grupper starter opp ved behov og ved nok påmelding. Ta kontakt for å melde ønsker om grupper!

 

Påmelding og informasjon: Soknediakon Annlaug Halvorsen Engmark 

Koordinator for sorggruppefelleskapet i Karmøy og Haugaland prostier.

tlf: 481 76 830, mail: ae398@kirken.no

Du kan også melde interesse til din lokale prest eller diakon, eller til Karmøykirkens servicetorg på tlf.: 52 81 00 01. Da vil sorgkoordinatoren eller en av de som skal ha ansvar for gruppen, kontakte deg.

Info vi trenger er: Navn, alder, adresse, tlf nummer, ev. epost adr. Fint om vi også får vite hvilken relasjon du hadde til den som er død. Info vi får blir oppbevart på en godkjent måte hos sorgkoordinatoren, til gruppen er avsluttet.

 

Sorggruppebrosjyre

Tilbake