Menighetspedagog 80 % fast stilling f.o.m. 15.08.2022, samt 20% prosjektstilling som ungdomsarbeider i samarbeid med KFUK- KFUM.


Torvastad ligger på nordspissen av Karmøy, tvers overfor Haugesund by. Folketallet i soknet er ca. 3400. Menigheten har et aktivt arbeid blant barn og unge, både i menighetens egen regi og frivillige organisasjoner. Menigheten har et utstrakt samarbeid med Torvastad KFUK-KFUM i barne- og ungdomsarbeidet. For mer informasjon  www.torvastadkirke.no.

Er du glad i barn og ungdom? I Torvastad menighet vil du ha en unik mulighet til å nå barn og ungdom med budskapet om Jesus – noe som vil gi betydning for dem  gjennom hele livet.

Vi søker etter

Menighetspedagog  80 % fast stilling f.o.m. 15.08.2022.  

Arbeidsoppgaver :

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere trosopplæringstiltak i henhold til menighetenes planer.
 • Rekruttere, følge opp og veilede frivillige medarbeidere.
 • Drive ledertrening og lederutvikling.
 • Deltakelse i gudstjenester der trosopplæringstiltak er involvert.
 • Generelt samarbeid med øvrig stab om menighetsbygging.
 • Jobbe med barn og ungdom på sosiale møtepunkter. Bygge nettverk og samarbeide med ulike institusjoner og frivillige organisasjoner.

 

20% prosjektstilling som ungdomsarbeider i samarbeid med KFUK- KFUM, f.o.m. 08.08.2022- 31.07.2023

Arbeidsoppgaver:

 • Administrere og delta i ungdomsklubb og Good News. 
 • Jobbe med barn og ungdom på sosiale møtepunkter. Bygge nettverk og samarbeide med ulike institusjoner og frivillige organisasjoner.

 

Vi ønsker en person som:

 • Har engasjement for å dele det kristne budskap med barn og unge
 • Stimulerer andre til deltakelse og har gode samarbeidsevner
 • Har god evne til å kommunisere
 • Kan jobbe selvstendig, ryddig og strukturert
 • Har relevant pedagogisk og kristendomfaglig utdannelse
 • Har erfaring med planarbeid og undervisning ( gjelder menighetspedagog-stilling)
 • Brenner for å bygge menighet
 • Er medlem i Den norske kirke

 

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdannelse.

Stillingene kan søkes på som separate deler eller samlet. Gi eventuelt informasjon om det i søknaden.

Vi tilbyr

 • Meningsfylte, varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Samarbeid med engasjerte medarbeidere - ansatte og frivillige
 • Lønn i henhold til HTA. God pensjonsordning i KLP

Ved ansettelse må politiattest (barneomsorgsattest) framlegges. Det må regnes med arbeid ettermiddag/kveld og helger. Den som ansettes må ha sertifikat og kunne disponere egen bil.

For nærmere opplysninger: Ta kontakt med adm.leder i Torvastad menighet Synnøve B. Lindanger eller ass. kirkeverge Eva Britt Kvalevaag (begge: tlf: 52 81 00 01).

Søknad sendes til: ebk@karmoykirken.no .

Søknadsfrist: 17.07.2022                   Tiltredelse: 15.08.2022.

 

Tilbake