Vi har følgende stilling ledig: Kirketjener 80%, Norheim menighet


«Norheim kirke - et godt sted å være: trofast, raus, inkluderende»

Norheim menighet utgjør fastlandssiden av Karmøy kommune like ved grensen til Haugesund. Det er pr. i dag rundt 7000 medlemmer i menigheten, og det er stadig utbygging i området, noe som medfører et raskt stigende folketall. Menigheten har et aktivt kristent arbeid blant mennesker i alle generasjoner, både i menighetens egen regi og i samarbeid med frivillige organisasjoner. For mer info: www.norheimkirke.no

 

 

Arbeidsoppgaver :

Som kirketjener vil du ha ansvar for praktisk tilrettelegging, gjennomføring og rydding ved kirkelige handlinger og arrangement. I jobben får du mange ulike møter med mennesker i alle livets faser. Du vil også ha ansvar for renhold, enkelt vedlikehold og adkomsten til kirken.

Du vil få jobbe sammen med et engasjert og tett samarbeidende team bestående av administrasjonsleder / kateket, menighetspedagog, trosopplærer, diakoniarbeider, sokneprest og menighetsmusiker.

Hovedoppgaver:

 • Praktisk tilrettelegging, gjennomføring og opprydning ved gudstjenester og andre kirkelige handlinger.
 • Praktisk tilrettelegging, gjennomføring og opprydning ved noen konserter / menighetsarrangment.
 • Renhold
 • Enkle vaktmesteroppgaver  

 

Vi ønsker en person som:

 • har gode samarbeidsevner, er engasjert og løsningsorientert
 • har god evne til å kommunisere med mennesker i alle aldre
 • kan jobbe selvstendig, ryddig og strukturert
 • har relevante praktiske ferdigheter
 • kan identifisere seg med et aktivt menighetsliv
 • er medlem i Den norske kirke

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Relevant opplæring vil bli gitt i tilegg til tilbud om fagarbeider-opplæring som kirketjener.  Evt. tidligere relevante kurs/opplæring kan og gi kompetanse som fagarbeider.

Vi tilbyr:

 • Meningsfylte, varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Samarbeid med engasjerte medarbeidere - ansatte og frivillige
 • Lønn i henhold til HTA. God pensjonsordning i KLP

Ved ansettelse må politiattest framlegges, jfr. kirkeloven § 29.

Det må påregnes arbeid ettermiddag/kveld og helger.

Den som ansettes må ha sertifikat og kunne disponere egen bil.

En ansettes i Karmoy kirkelige fellesråd og vil i perioder bli spurt om å ha tjeneste i andre kirker i Karmøy.

 

For nærmere opplysninger om arbeidsoppgaver:

Kontakt: administrasjonsleder Inger Synnøve Stange ( tlf. 52812031),

eller ass.kirkeverge Eva B. Kvalevaag (tlf: 52 81 00 01).

Søknad sendes til: ebk@karmoykirken.no.

 

Søknadsfrist: 18. aug-22                                          Tiltredelse: snarest etter 5.sept.

 

 

Tilbake