MENIGHETSPEDAGOG eller UNGDOMSPREST 100% stilling


«Norheim kirke - et godt sted å være: trofast, raus, inkluderende»

Norheim menighet utgjør fastlandssiden av Karmøy kommune like ved grensen til Haugesund. Det er pr. i dag rundt 7150 medlemmer i menigheten, og det er stadig utbygging i området, noe som medfører et raskt stigende folketall. Menigheten har et aktivt kristent arbeid blant mennesker i alle generasjoner, både i menighetens egen regi og i samarbeid med frivillige organisasjoner. For mer info om aktiviteten i menigheten: www.norheimkirke.no  

bilde av Norheim kirke

Vi søker etter

MENIGHETSPEDAGOG eller UNGDOMSPREST m/hovedansvar for konfirmantarbeidet 100% stilling

Er du glad i barn og ungdom? Ønsker du en stilling hvor du kan få være med å skape et godt og trygt sted der det er godt å være?  I Norheim menighet vil du ha en unik mulighet til å være med å skape et slikt sted. Et sted for aktiv trosformidling og troserfaring: Trofast, raus og inkluderende.

I denne stillingen vil du ha hovedansvar for konfirmantarbeidet + ha ulike oppgaver og ansvar i det øvrige ungdoms- og trosopplæringsarbeidet.  Du vil få jobbe sammen med et sterkt team bestående av kateket/administrasjonsleder, trosopplærer/pedagog, diakonimedarbeider, kirketjener, sokneprest og menighetsmusiker i tillegg til frivillige medarbeidere.

Arbeidsoppgaver:

 • Konfirmantarbeid (70-110 stk., avhengig av kull)
 • Ledertrening / lederutvikling
 • Barne- og ungdomsarbeid
 • Organisere / delta i breddetiltak i trosopplæringen.
 • Deltakelse / ansvar i gudstjenester tilknyttet trosopplæring / konfirmantarbeid
 • Samarbeid med stab og frivillige om felles menighetsbygging
 • Oppsøkende arbeid / omsorg / kontakt for å bygge nye relasjoner og kontaktpunkt

 

Vi ønsker en person som:

 • ønsker å skape et godt konfirmanttilbud
 • har engasjement for å dele kristen tro med barn og unge
 • stimulerer andre til deltakelse og har gode samarbeidsevner
 • har god evne til å kommunisere med barn, ungdom og voksne
 • kan jobbe selvstendig, ryddig og strukturert
 • har utdannelse som menighetspedagog / pedagog / prest
 • er medlem i Den norske kirke

 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdannelse.

 

Vi tilbyr:

 • Meningsfylte, varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Samarbeid med engasjerte medarbeidere: ansatte og frivillige
 • Lønn i henhold til HTA. God pensjonsordning i KLP

 

Ved ansettelse må politiattest framlegges, jfr kirkeloven § 29. Det må påregnes arbeid ettermiddag/kveld og helger. Den som ansettes bør ha sertifikat og kunne disponere egen bil.

For nærmere opplysninger om arbeidsoppgaver:

kateket/adm.leder i Norheim: Inger Synnøve Stange (tlf: 957 58 957)

eller ass. kirkeverge Eva B. Kvalevaag (tlf: 52 81 00 01).

Søknad sendes til: ebk@karmoykirken.no.

 

Søknadsfrist: 21.05.23                          Tiltredelse: 01.08.23

Tilbake