Menighetspedagog / trosopplærer, 100% vikariat 01.08.2022-30.06.2024


«Avaldsnes menighet ønsker å være et levende, inkluderende fellesskap som gjør mennesker til etterfølgere av Jesus.»

 

Avaldsnes menighet ligger på Karmøy, nord for Kopervik, og har ca. 3100 medlemer. Menigheten har et aktivt arbeid blant barn og unge, både trosopplæringstiltak og kontinuerlig barne- og ungdomsarbeid, lokalisert i Avaldsnes menighetshus Karmel og i Avaldsnes kirke. Menigheten legger også vekt på det diakonale aspektet i møte med barn og unge, og med diakoni for øye finansieres deler av stillingen av givertjeneste.

bilde av Avaldsnes kirke

Vi søker etter

Menighetspedagog / trosopplærer, vikariat i perioden 01.08.2022-30.06.2024.  

 

Er du glad i barn og ungdom? I Avaldsnes menighet vil du ha en unik mulighet til å nå barn og ungdom med budskapet om Jesus – noe som vil gi betydning for dem  gjennom hele livet.

Menigheten har en engasjert stab med kateket (delvis permisjon), barne- og ungdomarbeider, trosopplærer/diakonimedarbeider (permisjon i 2023), kantor, kirketjener, sokneprest og administrasjonsleder. Det er og mange frivillige medarbeidere.

 

Arbeidsoppgaver :

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere trosopplæringstiltak i henhold til menighetenes planer.
 • Rekruttere, følge opp og veilede frivillige medarbeidere.
 • Drive ledertrening og lederutvikling.
 • Deltakelse i gudstjenester der trosopplæringstiltak er involvert.
 • Jobbe med barn og ungdom på sosiale møtepunkter og være en diakonal ressurs i møte med barn og unge.
 • Bygge nettverk og samarbeide med ulike institusjoner og frivillige organisasjoner.
 • Være medleder i menighetens ungdomsklubb.
 • Være medleder på «Supertirsdag».
 • Være medleder i speiderarbeidet.
 • Generelt samarbeid med øvrig stab om menighetsbygging.

 

Vi ønsker en person som:

 • Har engasjement for å dele det kristne budskap med barn og unge
 • Stimulerer andre til deltakelse og har gode samarbeidsevner
 • Har god evne til å kommunisere både muntlig og skriftlig
 • Kan jobbe selvstendig, ryddig og strukturert
 • Har relevant pedagogisk og kristendomfaglig utdannelse
 • Har erfaring med planarbeid og undervisning
 • Brenner for å bygge menighet
 • Er medlem i Den norske kirke

 

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdannelse.

 

Vi tilbyr

 • Meningsfylte, varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Samarbeid med engasjerte medarbeidere - ansatte og frivillige
 • Lønn i henhold til HTA. God pensjonsordning i KLP

Ved ansettelse må politiattest (barneomsorgsattest) framlegges. Det må regnes med arbeid ettermiddag/kveld og helger. Den som ansettes må ha sertifikat og kunne disponere egen bil.

For nærmere opplysninger: Ta kontakt med adm.leder i Avaldsnes menighet Njål Engmark eller ass. kirkeverge Eva Britt Kvalevaag (begge: tlf: 52 81 00 01).

Søknad sendes til: ebk@karmoykirken.no .

Søknadsfrist: 01.06.2023                   Tiltredelse: 01.08.2023.

 

Tilbake