Prestenes beredskapstjeneste


Prestetjenesten på Karmøy har en døgnkontinuerlig vaktordning. Ordningen er i hovedsak ment for oppdrag fra Politiet eller fra kommunale tjenester hvor det er personer som ønsker samtale med prest. Tjenesten kan brukes i de tilfeller der det ikke er mulig å vente til neste dag (døende eller andre akutte situasjoner.

bilde av to personer i samtale

På dagtid kl 09-15 mandag til fredag er det lokal prest som står til tjeneste.

Da brukes telefonnummeret til Servicetorget for Karmøykirken 52 81 00 01

Der vil dere få vite hvilken prest som er i tjeneste eller som kan ta oppdraget.

Kveld/natt kl 15.00-09.00:

Ved oppdrag som ikke kan vente til neste dag (f.eks. døende eller andre akutte situasjoner) fra kl 15.00-09.00 hverdager og hele døgnet lørdag, søndag og andre helligdager, kan vaktnummeret (Securitas) ringes på 22 88 14 85.

De vil viderekoble oppdraget til den presten som har beredskapsvakt.

Haugalandet og Karmøy har felles beredskapsområde, så det inkluderer prestene fra Vindafjord i nordøst til Skudenes i sørvest.

Vi anser denne tjenesten som en veldig viktig del av vår tjeneste, og vil gjerne være tilgjengelig for de av kommunens innbyggere som har behov for det.

Skulle dere mot formodning ikke få kontakt med prest på denne måten, kan dere kontakte meg direkte på tlf. 48997130

Mvh.

Ove Sjursen

Prost i karmøy

Tilbake