Prosjektmedarbeider i Kavholm 30-40% stilling


Veavågen menighet ble etablert som nytt menighetsfellesskap i 2007, fikk kirkebygg i 2009, og ble skilt ut som eget sokn i 2011. Menigheten har et aktivt kristent arbeid blant mennesker i alle generasjoner. Arbeidet er preget av stor bredde, og stor frivillig deltakelse og ledelse. Kavholm Kaffebar ble startet opp i kirkens lokaler i november 2023 og har siden den gang fungert som en svært populær kaffebar/møteplass i både bygd og distrikt, med besøkende i alle aldersgrupper. Kavholm er en del av kirkens diakonale arbeid og særlig satsing på lavterskel virksomhet inn mot aldersgruppen 18-30 år. Kavholm søker nå etter en prosjektmedarbeider i 30-40% prosjektstilling med oppstart etter avtale.

vea kirke

ARBEIDSOPPGAVER:
• Være en pådriver og representant for Kavholm sin visjon og strategi om å være en åpen møteplass for alle aldersgrupper, men særlig vil prosjektmedarbeideren ha sitt fokus inn mot aldersgruppen 10 – 24 år.
• Utvikle og virkeliggjøre arbeidets strategi og mål i samarbeid med stab og menighetsråd.
• Være en støttefunksjon og medarbeider for prosjektleder i Kavholmprosjektet.
• Rekruttering, opplæring og inspirasjon av frivillige medarbeidere.
• Ta i mot Kavholms gjester med et smil, ta i mot bestillinger bak kasse, lage baristakaffe, samt sørge for at Kavholm er ryddig og representabel. Det gjelder også generelle rutiner knyttet til åpning, stenging, renhold, ta i mot varer og gjennomføre kasseoppgjør.
• Være brobygger mellom aktiviteten i Kavholm, og aktivitetene i kirken ellers.
• Tilrettelegge og bistå under sporadisk arrangementsvirksomhet i Kavholm.
• Prosjektmedarbeideren rapporterer til, og samarbeider tett med prosjektleder for Kavholmprosjektet.

 


KVALIFIKASJONER:
• Erfaring med prosjektarbeid, særlig rettet mot den aktuelle aldersgruppen.
• Erfaring med rutine og drift i en kaffebar.
• Personlige egenskaper vil bli vektlagt.
• Interesse for baristafaget.

 


PERSONLIGE EGENSKAPER:
• Er glad i å jobbe med både frivillig ungdom og voksne.
• Er god på å bygge relasjoner og bidra til et godt samarbeid mellom stab og frivillige.
• Har evne til å lede og å motivere til engasjement.
• Evne og vilje til samarbeid.


VI TILBYR:
• Stillingen er en prosjektstilling finansiert av Barne, ungdom og familiedirektoratet. Lønn etter avtale.
• Muligheten for å utvikle seg som barista i et spennende prosjekt, med mange gode medarbeidere – både frivillige og ansatte i menigheten.
Andre opplysninger:
• Den som tilsettes bør ha førerkort.
• Prosjektstillingen har en varighet på 2 år og 10 mnd.
• Den som tilsettes må legge frem politiattest uten anmerkninger.
• Oppstart etter avtale.
• Det må påregnes arbeid ettermiddag/kveld og helg.


For nærmere opplysninger om arbeidsoppgaver og prosjektstilling:
Kontakt: Adm.leder Veavågen kirke, Bjarne Andreas Kallevåg Tlf: 40636467

Søknadsfrist snarest, tiltredelse etter avtale

Tilbake