Informasjon om Karmøykirkens samtale-telefon


Trenger du noen å prate med? 

bilde av person som snakker i telefonen

I en tid som denne er det naturlig at flere blant oss får et ekstra behov for noen å snakke med. Når hverdagen blir snudd på hodet, kan for eksempel vanskelige tanker dukke opp, eller vi kan føle oss ekstra ensomme. Da er det viktig og nødvendig at mange nå viser hverandre nestekjærlighet ved for eksempel å plukke opp telefonen og ringe noen vi tror kan ha det vanskelig. Takk til alle dere som er med og gjør en innsats på dette området! 

Vi i Karmøykirken ønsker å være tilstede for folk, selv om vi har måttet stenge våre kirker og lokaler for vanlig aktivitet. Derfor oppretter vi nå en Samtale-telefon hvor man kan få en samtale med prest eller diakon.  

 

Ønsker du samtale? Ring et av disse numrene: 
 

 • 93801679 

 • 93818639 

 • 93818688 

 • 93818661 

 • 93818685 

 • 93818627 

 • 93818625 

 • 93818637

   Åpningstider: Mandag – Fredag, 09.00-15.00. Vennligst prøv et av de andre numrene hvis du ikke får kontakt. Vi kan da være opptatt i en samtale eller med andre oppgaver. 
   

  Dersom du trenger samtale utenfor åpningstid, eller vil snakke med noen utenfor Karmøykirken, kan du ta kontakt på en av disse tjenestene: 
  - Kirkens SOS tlf 22 40 00 40
  - Mental helses hjelpetelefon

  For barn og unge:
  - Kors på halsen
  - Alarmtelefonen for barn og unge
  - Blå kors chat senter
  - Sosiallærere og andre ansatte på skolene er også tilgjengelig for chat eller samtaler. Sjekk info hos din skole, eller send dem en melding. 

Tilbake