Vikar for menighetspedagog Norheim menighet


«Norheim kirke - et godt sted å være: trofast, raus, inkluderende»

Norheim menighet utgjør fastlandssiden av Karmøy kommune like ved grensen til Haugesund. Det er pr. i dag rundt 7150 medlemmer i menigheten, og det er stadig utbygging i området, noe som medfører et raskt stigende folketall. Menigheten har et aktivt kristent arbeid blant mennesker i alle generasjoner, både i menighetens egen regi og i samarbeid med frivillige organisasjoner. For mer info: www.norheimkirke.no

Vi søker etter

VIKAR FOR MENIGHETSPEDAGOG – 100% f.o.m. 01.06.20 t.o.m. 31.05.2021

Er du glad i barn og ungdom? Ønsker du en stilling hvor du kan få dele det viktigste i verden med dem? I Norheim menighet vil du ha en unik mulighet til å nå barn og ungdom med budskapet om Jesus – noe som vil gi betydning for dem resten av livet!

Som menighetspedagog vil du ha hovedansvar for konfirmantarbeidet + ha ulike oppgaver og ansvar i det øvrige trosopplæringsarbeidet.  Du vil få jobbe sammen med et sterkt team bestående av administrasjonsleder / kateket, trosopplæringsmedarbeider, diakonimedarbeider, kirketjener, sokneprest og organist.

Arbeidsoppgaver:

 • Konfirmantarbeid (70-110 stk., avhengig av kull)
 • Ledertrening/lederutvikling
 • Barne- og ungdomsarbeid
 • Organisere /delta i breddetiltak i trosopplæringen.
 • Deltakelse i gudstjenester tilknyttet trosopplæring
 • Generelt samarbeid med øvrig stab om å bygge menighet

 

Vi ønsker en person som:

 • har engasjement for å dele det kristne budskap med barn og unge
 • stimulerer andre til deltakelse og har gode samarbeidsevner
 • har god evne til å kommunisere med barn, ungdom og voksne
 • kan jobbe selvstendig, ryddig og strukturert
 • har utdannelse som kateket eller pedagog
 • brenner for å bygge menighet
 • er medlem i Den norske kirke

 

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdannelse.

 

Vi tilbyr:

 • Meningsfylte, varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Samarbeid med engasjerte medarbeidere - ansatte og frivillige
 • Lønn i henhold til HTA. God pensjonsordning i KLP

 

Ved ansettelse må politiattest framlegges, jfr kirkeloven § 29. Det må påregnes arbeid ettermiddag/kveld og helger. Den som ansettes må ha sertifikat og kunne disponere egen bil.

For nærmere opplysninger om arbeidsoppgaver: administrasjonsleder i Norheim: Inger Synnøve Stange eller ass. kirkeverge Eva B. Kvalevaag (begge: tlf: 52 81 00 01). Søknad sendes til: ebk@karmoykirken.no.

 

Søknadsfrist: 24.03.20           Tiltredelse: 01.06.20

Tilbake