Gjennomføring av konfirmasjon 2020, oppdatert 17.03


Når det gjelder gjennomføring av konfirmasjon i våre kirker i april og mai 2020, så har kirkeverge Kjetil Osnes Bøe og fungerende prost Lars Tore Anda sendt ut følgende pressemelding: Vi følger anbefalingen fra Kirkerådet (se nedenfor) og utsetter vårens konfirmasjoner til høsten. Vi kommer tilbake til dere med nye datoer. 

 

Kirken anbefaler at vårens konfirmasjoner blir utsatt

På grunn av koronapandemien, må vårens konfirmasjon utsettes til etter sommerferien. Dette er den klare oppfordringen fra kirken på nasjonalt nivå.

Bispemøtet og Kirkerådet oppfordrer til at vårens konfirmasjoner utsettes til etter sommerferien. (Ill. foto: Bo Mathisen)

Bispemøtet og Kirkerådet oppfordrer til at vårens konfirmasjoner utsettes til etter sommerferien. (Ill. foto: Bo Mathisen)

Kirken nasjonalt og lokalt får mange spørsmål om gjennomføring av konfirmasjon. Nå ber konstituert preses i Bispemøtet Atle Sommerfeldt og direktør i Kirkerådet Ingrid Vad Nilsen menighetene om å utsette konfirmasjoner til høsten.

- Vi ønsker å åpne kirkerommene våre så snart som mulig, men vi vet ikke hvor lenge denne spesielle situasjonen vil vare. For mange er konfirmasjon en stor familiebegivenhet, og jeg har forståelse for at dette er krevende, sier Sommerfeldt.

Behov for forutsigbarhet
- Familiene trenger forutsigbarhet, og det vil vi bidra til. Derfor går vi nå ut med en tydelig anbefaling til alle menighetene i Den norske kirke, sier han.

Vad Nilsen oppfordrer konfirmanter og foreldre med spesielle behov til å kontakte sin lokale menighet.

- Det finnes ungdom som av ulike grunner ikke kan utsette konfirmasjonen. I de tilfellene oppfordrer vi til at man finner gode lokale løsninger, sier Vad Nilsen.

Hun sier menighetene lokalt må informere om endringer i konfirmasjonsundervisningen, og sette en foreløpig dato for konfirmasjon på høsten.

Planlegger for påskefeiring på nett
Kirkene over hele landet jobber nå med å være til stede for folk på nett og telefon. Dette innebærer også planlegging for et annerledes tilbud i påsken enn vi er vant med. Slik det ser ut nå, vil det ikke være mulig å gjennomføre vanlige gudstjenester i påskeuken.

- Mange med meg vil nok savne å synge «Påskemorgen slukker sorgen» i kirken første påskedag, men jeg inviterer alle til å være med i fellesskapet med sendinger fra NRK på TV og radio og på nett, sier Sommerfeldt.

Han understreker at de fysiske kirkedørene vil åpne igjen så snart situasjonen normaliserer seg.

Planlagte bryllup må følge lokale bestemmelser
Våren blir annerledes enn mange par hadde sett for seg. Vielser kan fortsatt finne sted, men det avhenger av de til enhver tid gjeldende smittevernregler. Disse varierer fra kommune til kommune og endrer seg raskt.

De som ønsker å utsette vielsen sin eller undersøke hvordan reglene er lokalt, kan ta kontakt med kirken sin.

 

 

Tilbake