Fem vil bli prost i Karmøy


Det er kommet inn fem søkere til stillingen som prost i Karmøy prosti. En kvinne og fire menn ønsker jobben når Helge S. Gaard går av for å bli generalsekretær i NMS.

Disse har søkt på stillingen som prost i Karmøy prosti (i alfabetisk rekkefølge):

Lars-Tore Anda (61), sokneprest i Avaldsnes menighet
Tor Egil Eriksen (59), sokneprest i Hesby menighet
Gunver Birgitte Nielsen (63), sokneprest i Herøy menighet
Ove Sjursen (48) sokneprest og daglig leder i Veavågen menighet
Arild Steinsland (53) sokneprest i Valestrand menighet og Førde menighet

Bispedømmerådet tilsetter ny prost i sitt møte 15.-16. april.

Tilbake