Sorggrupper våren 2020


DEN NORSKE KIRKE

i Haugesund, Tysvær og Karmøy

 

Sorggrupper

Gruppesamarbeidet på Haugalandet er et samarbeid mellom menighetene i Den norske kirke på Haugalandet. Målsettingen er at mennesker som opplever sorg skal treffe andre i samme situasjon, der en kan dele erfaringer og være til støtte for hverandre. 

 

Våren 2020:

Gruppe for personer som har mistet ektefelle/samboer. Oppstart onsdag 12. 02 i Åkra kirke.

Info: Grete Munkejord, tlf.90679942

 

Gruppe for barn i barneskolealder som har mistet foreldre eller andre nære. Oppstart torsdag 27.02 i Rossabø kirke. Info: Lisbeth S. Haaheim, tlf. 93415418

 

Gruppe for ungdom som har mistet foreldre eller andre nære. Oppstart i mars på Vår Frelsers menighetshus. Info: Annlaug H. Engmark tlf. 48176830

 

Gruppe for foreldre som har opplevd dødfødsel eller mistet barn kort tid etter fødsel. Kontinuerlig/åpen gruppe. Info Sykehusprest Arnfred Lunde, 92826880

 

Andre/Flere grupper starter opp ved behov og ved nok påmelding. Ta kontakt for å melde ønsker om grupper!

 

Påmelding og informasjon:

tlf. 52757703, mail: khlofthus@tysver.kommune.no

 

Den Norske kirke     

Haugesund: 52809500, post.haugesund@kirken.no

Tysvær: 52757700, kyrkja@tysver.kommune.no

Karmøy: 52810001, post@karmoykirken.no

 

 

 

Tilbake