Sorggrupper høsten 2019


Gruppesamarbeidet på Haugalandet er et samarbeid mellom menighetene i Den norske kirke på Haugalandet. Målsettingen er at mennesker som opplever sorg skal treffe andre i samme situasjon, der en kan dele erfaringer og være til støtte for hverandre. 

Sorggrupper høsten 2019:

Gruppe for personer som har mistet ektefelle/samboer. Oppstart tirsdag 15.10 i Aksdal kyrkje.

Info: Kjersti H. Lofthus tlf. 52757703, khlofthus@tysver.kommune.no

 

Gruppe for etterlatte etter selvmord. Oppstart i oktober. Arr. LEVE Rogaland. Info: Grete Munkejord, tlf.90679942.

 

Gruppe for barn av personer med rusavhengighet, psykiske vansker og innsatte i fengsel. Oppstart uke 40. Arr. Veiledningssenteret for pårørende. Info: tlf 52717880.

 

Gruppe for personer som har mistet ungdommer/voksne barn. Oppstart Tirsdag 15.10 på Vår Frelsers menighetshus. Info: Annlaug H. Engmark tlf. 48176830

 

Gruppe for voksne som har mistet foreldre eller andre nære. Oppstart torsdag 24.10 kl. 15.30 i Udland kirke. Info: Lisbeth S. Haaheim, tlf. 93415418

 

Andre grupper starter opp ved behov og ved nok påmelding. Ta kontakt for å melde ønsker om grupper!

 

Påmelding og informasjon:

tlf. 52757702, mail: khlofthus@tysver.kommune.no

 

Den Norske kirke     

Haugesund: 52809500, post.haugesund@kirken.no

Tysvær: 52757700, kyrkja@tysver.kommune.no

Karmøy: 52810001, post@karmoykirken.no

Tilbake