Ledig stilling som prostidiakon- 100% prosjektstilling


Vil du være med på en unik satsing på diakoni i et av landets største kirkelige fellesråd?

Karmøy kirkelig fellesråd har, i samarbeid med kommune og bispedømme, fått en unik mulighet til å satse på et ettårig prøveprosjekt innen diakoni. Dersom prosjektet lykkes vil det kunne være aktuelt å forlenge stillingen. 
  
Med sammenfallende prostigrense og kommunegrense ser vi store muligheter for nye og gode samarbeidsinitiativer mellom kirken og kommunen. 
  
Som vår nye prostidiakon vil du rapportere direkte til kirkevergen og arbeide med diakonale tiltak på tvers av hele prostiet og kommunen. Din hovedoppgave er å bidra til en mer helhetlig tilnærming i vårt arbeid overfor eldre, ungdom og utviklingshemmede. 
  
Du vil få et fagmiljø og arbeide sammen med de øvrige diakoniansatte i lokalmenighetene og  arbeide aktivt for å utvikle et godt samarbeid og nye initiativ i samarbeid med kommunen. 
  
Vi søker en engasjert diakon som brenner for å utvikle det diakonale arbeidet i Karmøy, med en klar og tydelig forankring i evangeliet om Guds rike

 

DINE ANSVARSOMRÅDER:
 • Være en sentral pådriver for at eksistensielle og åndelige behov blir møtt hos pleietrengende i kommunen gjennom blant annet; egne møter med pleietrengende, kursing av helse- og omsorgspersonell, samt skaffe og følge opp frivillige
 • Utvikling av diakoni og fellesskapsbygging blant eldre i kommunen
 • Bidra til utvikling og samarbeid om ungdomsdiakoni blant menighetene, frivillige organisasjoner og kommunen
 • Være en pådriver for utvikling og kompetanseheving knyttet til inkludering av ungdommer med utviklingshemming
 • Være en ressursperson i bekjempelse av utenforskap i kommunen
 • Rapportering og synliggjøring av resultatene som stillingen frembringer
 • Bidra til tett og godt samarbeid med diakoner, diakonimedarbeidere samt andre diakonale ressurser i menigheter og organisasjoner
DIN KOMPETANSE:
 • Du har erfaring med diakonalt arbeid
 • Du har erfaring med å arbeide med ulike aldersgrupper
 • Du har utdanning som diakon, eller har annen relevant utdanning som kan kvalifisere for stillingen
DINE PERSONLIGE EGENSKAPER:
 • Du har engasjement for å leve det kristne budskap
 • Du har god relasjonell kompetanse og er glad i mennesker
 • Du er initiativrik, selvstendig og har evnen til å utvikle denne stillingen
 • Du er god til å kommunisere, både til enkeltmennesker og grupper

 

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet til stillingen. Videre er det krav om medlemskap i Den norske kirke, og politiattest må fremlegges iht. Kirkelovens § 29 før tilsetting. Det må påregnes arbeid ettermiddag/kveld og helger. Den som ansettes må ha sertifikat og kunne disponere egen bil.

Søk her

Tilbake