Barne og ungdomsarbeider 30% fast stilling


Veavågen menighets visjon: «Kristent fellesskap for alle»

Veavågen kirke ligger i Karmøy kommune. Det er pr. i dag 2300 medlemmer i menigheten. Menigheten har et aktivt kristent arbeid blant mennesker i alle generasjoner. Veavågen menighet har en godt utbygget lokal trosopplæringsplan som stadig er i utvikling.

 For mer info: www.vedavagenkirke.no

Vi søker etter

BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER – 30 % fast stilling.

Veavågen menighet er inne i en satsing på arbeidet blant tweens og ungdom. Som barne- og ungdomsarbeider vil du få være med å videreutvikle arbeidet for denne aldersgruppen. I tillegg vil du samarbeide tett med trosopplærer og prest i gjennomføring og videreutvikling av menighetens trosopplæringsplan.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede arbeidet for aldersgruppen tweens og 15-18 år
 • Rekruttere, følge opp og veilede frivillige medarbeidere
 • Drive ledertrening/lederutvikling
 • Delta i gjennomføring av trosopplæringstiltak
 • Deltakelse i gudstjenester tilknyttet trosopplæring
 • Generelt samarbeid med øvrig stab om å bygge menighet

 

Vi ønsker en person som:

 • har engasjement for å dele det kristne budskap med barn og unge
 • stimulerer andre til deltakelse og har gode samarbeidsevner
 • brenner for å være med å bygge Veavågen menighet
 • trives godt sammen med barn og ungdom
 • har god evne til å kommunisere med barn, ungdom og voksne
 • kan jobbe selvstendig, ryddig og strukturert
 • har relevant pedagogisk og kristendomsfaglig utdannelse
 • har erfaring med planarbeid og undervisning
 • er medlem i Den norske kirke

 

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdannelse.

 

Vi tilbyr:

 • Meningsfylte, varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Samarbeid med engasjerte medarbeidere - ansatte og frivillige
 • Lønn i henhold til HTA. God pensjonsordning i KLP

Ved ansettelse må politiattest framlegges, jfr kirkeloven § 29. Det må påregnes arbeid ettermiddag/kveld og helger. Den som ansettes må ha sertifikat og kunne disponere egen bil.

For nærmere opplysninger om arbeidsoppgaver:

Kontakt: ass. kirkeverge Eva B. Kvalevaag

( tlf: 52 81 00 01). Søknad sendes til: ebk@karmoykirken.no.

 

Søknadsfrist: 10.04.2019                  Tiltredelse: etter avtale

Tilbake