Anne Lise Ådnøy ble vigslet til biskop


– Du står som en bauta, med en blanding av ydmykhet og stolthet som formidler troens trygghet og din personlige integritet, sa biskop Helga til Stavanger bispedømmes nye biskop, Anne Lise Ådnøy.

I en vakker, glad og høytidelig gudstjeneste ble Anne Lise Ådnøy viglset til biskop søndag. En fullsatt Stavanger domkirke var med å ønske henne velkommen.
Hovedpersonen selv utstrålte både trygghet og ro, og smilte fra start til slutt.
– Det har vært fantastisk, sa hun etter vigslingen.

Stavanger domkor, Stavanger domkirkes guttekor, Stavanger domkirkes pikekor og Stavanger katedralensemble ga gudstjenesten praktfullt musikalsk innhold, ledet av domkantor Oddgeir Kjetilstad, kantor Vidar Vikøren og dirigent Jorunn Louise Husan. Domkantor Ivan Sarajishvili satt ved hovedorgelet og fremførte et preludium av Johann Sebastian Bach til utgangsprosesjonen.
Den siste halvtimen før gudstjenesten startet fremførte korene kjente norske salmer og sanger. «No stig vår song» av Edvard Hoem og Håkon Berge ble et nydelig kolon før preses Helga Haugland Byfuglien fulgte Hans majestet kong Harald inn til hans plass og vigslingsgudstjenesten kunne begynne. 

– Preget av ro og tillit
Preses i Bispemøtet Helga Haugland Byfuglien foresto vigslingen av den nye biskopen, og hadde en varm og sterk tale til Anne Lise.
– Kledd i den nye vakre bispekåpen skal du om litt få bispekorset om halsen. Det er tegnet du skal bære, som tegn på at du er rett kalt biskop i vår kirke. Du gikk et stykke vei for å bli trygg på å si ja til kallet om å stille deg til disposisjon til bispetjenesten. Etter det har du vært preget av den ro og den tillit til Gud som du også har med deg inn i denne dagen. Det har du hatt bruk for i den uro som har vært etter at Kirkerådet tilsatte deg. Det har gjort sterkt inntrykk, og har vist mye av hvem du er og hvordan du er.

– Du står der som en bauta, med en blanding av ydmykhet og stolthet som formidler troens trygghet og din personlige integritet. Det avspeiler at du har en livserfaring som har gitt den styrke. Du vil få bruk for begge deler i fullt monn når du nå går inn skal lede og utøve tilsyn i det flotte og mangfoldige bispedømmet. Her er ulike tradisjoner og fromhetsuttrykk båret frem av et samspill mellom ansatte og en enestående stor frivillighet. Her samles mennesker til gudstjenester, trosopplæring og familiesamvær - mer enn de fleste steder i kirken vår, sa preses Helga.

– Brodden er vendt mot de selvsikre
Biskoper og prester fra inn- og utland var med i forbønnshandlingen etter at biskopen hadde fått korset om halsen. 

For første gang som biskop gikk så Anne Lise Ådnøy opp på den for henne så velkjente prekestolen. Tema for prekenen var dører, både de stengte og de åpne. Fortellingen fra Lukas kapitel 13 om Husherren som har stengt døra var utgangspunktet.
– Husherren i lignelsen er Vårherre. De som var sikre på at de var på hans side av døra, står nå utenfor, og han vil ikke lukke opp for dem. Slik jeg leser lignelsene der dører blir stengt, er brodden i bildet alltid vendt mot de som er selvsikre og som derfor lett ser ned på andre.

– Kirka forvalter ord med sprengkraft, ord som kan skape glede og håp, ord som kan snu ting opp-ned. Den trangeste døra i dette kirkebygget er bispeinngangen. Det leser jeg som en melding til meg og andre med posisjon eller makt i kirka, at vi ikke skal ta vår plass for gitt, sa biskopen.

Den nye bispekåpen innviet
Anne Lise Ådnøy bar for første gang den nye vakre, blå bispekåpen, laget av tekstilkunstner og vever Åse Eriksen. Bispekåpen er i ull og er silkeforet. Ved hjelp av en gammel kinesisk veveteknikk er symbolene for de fire evangelistene fremstilt langs åpningen på kåpen.

Mange var møtt opp for å ønske den nye biskopen velkommen da hun kom ut av kirken sammen med H.M. Kong Harald etter vigslingen. Et hustrig vestlands-vårvær la ingen demper på den varme stemningen på Domkirkeplassen.

– En historisk begivenhet
Etter vigslingsgudstjenesten inviterte Stavanger kommune og Stavanger bispedømmeråd til mottakelse i Atlantic Hall. Stiftsdirektør Jorunn Kraft Vistnes og ordfører Christine Sagen Helgø ønsket velkommen, og en gruppe fra Kampen pikekor hadde æren av å være forsangere til Kongesangen.

– Bispeskifte er en historisk begivenhet. I en tid preget av uro trenger vi noen som kan bygge broer. Kirken trenger å være i takt med samfunnet, og med Anne Lise som biskop er dette i trygge hender. Du er kjent for ditt engasjement og for din evne til å knytte bånd mellom kulturer, sa ordføreren.

De musikalske innslagene på mottakelsen favnet bredt: Tom Roger Aadland fra Haugesund fremførte to sanger av Bob Dylan på norsk, etter ønske fra biskopen. 64 barn fra et kor sammensatt av Ung Kirkesang og ledet av Ragnhild Hadland og Tore Bols, sang «Jordbarn, Solbarn» og «Slik som min Fader sendte meg» til en rørt og begeistret forsamling.

Jeg er glad for at vi har lært oss å snakke sammen om vanskelige og krevende saker, som bryter på dypt vann. Dette tar vi med oss videre og jeg vil arbeide sammen med deg for å skape et godt samtaleklima og et konstruktivt samarbeid.

– Evangeliet nedenfra
På mottakelsen var det også taler fra kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum og bispedømmerådsleder Marie Grastveit Klakegg.

– Du forkynner ofte evangeliet nedenfra. Du insisterer igjen, og igjen og igjen at kirken skal være åpen for alle, også de som ikke tør tro at de kan komme, sa Raaum. 

– Det er typisk at du snakker om åpne og lukkede dører, og om makt i dag. Denne teksten om Husherren er for meg en av de vanskeligste tekstene. Jeg lurer alltid på "Hvem er jeg i denne teksten?" Du ikke bare konfronterte men du trøstet i din preken. 

– Du har tatt imot kallet med ydmykhet, respekt og varme. Du er også stillferden og beskjeden.
I dag hadde du en stillheten myndighet. Bruk den myndigheten som grunnlag når du forkynner Jesu stemme.

– Godt samtaleklima
– På tross av ulike meninger om mange ting har vi et felles mål om at enkeltmennesker skal få erfare Jesus i livene sine, sa bispedømmerådsrådsleder Grastveit. Og vi ønsker at kirka vår, på mange ulike måter, skal peke på Jesus og bety en forskjell for menneskene som bor i bispedømmet vårt. Jeg er glad for at vi har lært oss å snakke sammen om vanskelige og krevende saker, som bryter på dypt vann. Dette tar vi med oss videre og jeg vil arbeide sammen med deg for å skape et godt samtaleklima og et konstruktivt samarbeid.

– Takk! sa Anne Lise Ådnøy på slutten av dagen. 

– Takk til Gud som alltid er tilstede, i storm og stille. Takk til dere alle, H.M. Kong Harald, mine slektninger og venner, rådsledere og kollegaer. Alle er et nøkkelord i min folkekirke-forståelse. Det er bruk for dere alle på mannskapslista. Kirkerådet fortjener en ekstra takk. Takk til dere som har gitt meg tillit!

Tilbake