Formannskapet på omvisning i Avaldsnes kirke


Denne uken var formannskapet, rådmann og gruppeledere invitert til omvisning ved restaureringsarbeidene i Avaldsnes kirke.

Arbeidene med utvendig restaurering startet sommeren 2018, og i januar 2019 starter arbeidene også innendørs. Kirken vil da bli stengt i hele 2019.

Kostnaden med renoveringen er estimert til 30,5 millioner kroner og innebærer blant annet muring, kalking og tømmerarbeid på bygningsmassen.

Ny fuger skal støpes utvendig og de avlange sidene ved kor og skip skal kalkes i en lysere farge, slik kirken opprinnelig hadde.

Tilbake