Vikar for trosopplærer og menighetspedagog i Torvastad og Avaldsnes


Avaldsnes og Torvastad sokn

Vi søker etter

 

VIKAR FOR TROSOPPLÆRER ( Torvastad menighet) fra 01.02.19 til 30.09.2020

Stillingsstørrelse: 50%

 

VIKAR FOR MENIGHETSPEDAGOG ( Avaldsnes menighet) fra 04.03.19 til 30.06. 2020

Stillingsstørrelse: 60%

 

Er du glad i barn og ungdom? Ønsker du en stilling hvor du kan få dele det viktigste i verden med dem? I både Torvastad og Avaldsnes menighet vil du ha en unik mulighet til å nå barn og ungdom med budskapet om Jesus – noe som vil gi betydning for dem resten av livet.

Som menighetspedagog eller trosopplærer vil du være ansvarlig for oppfølging og gjennomføring av menighetens trosopplæringsplan, konfirmantarbeid,  samt annet arbeid blant barn og unge. Du vil få jobbe sammen med et team bestående av administrasjonsleder, menighetspedagog / trosopplærer,sokneprest, og organist.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere trosopplæringstiltak i henhold til trosopplæringsplan
 • Konfirmantarbeid ( menighetspedagog)
 • Rekruttere, følge opp og veilede frivillige medarbeidere.
 • Drive ledertrening/lederutvikling
 • Skole/barnehage-kirke samarbeid.
 • Deltakelse i gudstjenester tilknyttet trosopplæring
 • Generelt barne- og ungdomsarbeid og /eller breddetiltak
 • Generelt samarbeid med øvrig stab om å bygge menighet

 

For mer informasjon www.torvastadkirke.no og/eller www.avaldsneskirke.no

 

Arbeidsgiver vil kunne tilrettelegge for en eventuell kombinasjon av stillingene i perioden disse er sammenfallende.

 

Vi ønsker personer som:

 • har engasjement for å dele det kristne budskap med barn og unge
 • stimulerer andre til deltakelse og har gode samarbeidsevner
 • har god evne til å kommunisere med barn, ungdom og voksne
 • kan jobbe selvstendig, ryddig og strukturert
 • har relevant pedagogisk og kristendomfaglig utdannelse
 • har erfaring med planarbeid og undervisning
 • brenner for å bygge menighet
 • er medlem i Den norske kirke

 

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdannelse.

 

Vi tilbyr

 • Meningsfylte, varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Dyktige og positive medarbeidere – ansatte og frivillige
 • Lønn etter KAs tariffavtale. God pensjonsordning i KLP.

Ved ansettelse må politiattest( barneomsorgsattest) framlegges, jfr kirkeloven § 29. Det må påregnes arbeid ettermiddag/kveld og helger. Den som ansettes må ha sertifikat og kunne disponere egen bil.

For nærmere opplysninger: adm.leder i Torvastad og Avaldsnes  Kristin T.Skofteland eller ass. kirkeverge Eva Britt Kvalavaag (begge: tlf: 52 81 00 01).

 

Søknad sendes til:  ebk@karmoykirken.no.


Søknadsfrist: 15.januar              Tiltredelse: 01.02.2019

 

Tilbake