Fast stilling som menighetsmusiker og organist i 80% stilling


«Norheim kirke - et godt sted å være: trofast, raus, inkluderende»

Norheim menighet utgjør fastlandssiden av Karmøy kommune like ved grensen til Haugesund. Det er pr. i dag rundt 7200 medlemmer i menigheten, og det er stadig utbygging i området, noe som medfører et raskt stigende folketall. Menigheten har et aktivt kristent arbeid blant mennesker i alle generasjoner, både i menighetens egen regi og i samarbeid med frivillige organisasjoner. For uten alt arbeidet som drives i Norheim kirke, drives det også et viktig arbeid på Tuastad og Kolnes bedehus. Norheim kirke har et velholdt Jaemlich orgel fra 1978.

Er du en dyktig musiker og brenner du for å bygge menighet?

 

I Norheim vil du  få jobbe sammen med et engasjert team bestående av kateket/administrasjonsleder, diakonimedarbeider, kirketjener, sokneprest, trosopplærer og menighetspedagog.

 

Arbeidsoppgaver:

Norheim menighet er en aktiv menighet med mye sang- og musikk. Generelt skal du samarbeide med frivillige og stab. Noen arbeidsoppgaver vil være å:

 

 • spille på gudstjenester/ være musikalsk leder for band o.l.
 • skaffe og tilrettelegge for forsangere, musikere og solister på gudstjenestene
 • rekruttere og veilede frivillige medarbeidere
 • samarbeid med øvrig stab om ulike tiltak i menigheten
 • bidra aktivt i Ten Sing, «Kor og lek» og tweens-kor
 • delta i konfirmantarbeid og trosopplæringstiltak
 • arrangere konserter og sangkvelder
 • delta aktivt og bidra musikalsk på andakter og arrangementer i menigheten
 • være organist i begravelser og vielser

 

Vi ønsker en person som

 • brenner for å videreutvikle menighets- og musikkliv
 • stimulerer andre til deltakelse
 • er en allsidig og trygg musiker som behersker ulike musikalske uttrykk og instrumenter
 • har god evne til å kommunisere med barn, ungdom og voksne
 • har gode samarbeidsevner
 • kan jobbe selvstendig, ryddig og strukturert
 • er faglig dyktig og har relevant utdanning
 • er medlem i Den norske kirke

 

Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdannelse.

 

 

Vi tilbyr

 • Meningsfylte, varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Samarbeid med engasjerte medarbeidere - ansatte og frivillige
 • Lønn i henhold til HTA. God pensjonsordning i KLP

 

Den som tilsettes vil bli bedt om å fremlegge tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest) i medhold av kirkelovens § 29. I forbindelse med intervju vil det være krav om prøvespilling.

Det må påregnes arbeid ettermiddag / kveld og helg. Det forutsettes at kandidaten har førerkort og disponerer egen bil.

For nærmere opplysninger: Kateket/ adm.leder i Norheim menighet Inger Synnøve Stange eller ass. kirkeverge Eva B. Kvalevaag (begge: tlf: 52 81 00 01). Søknad sendes til: Karmøy kirkelig fellesråd v/ ebk@karmoykirken.no.

 

Søknadsfrist: 23.11.2018                                                                 Tiltredelse: 01.02.2019

 

 

Tilbake