Administrasjonsleder - 100 % fast stilling


Åkra menighets visjon: « Åkra menighet – samle- til kristent fellesskap, styrke- troen på Den treenige Gud, sende- ut vitner for å forkynne evangeliet om Jesus Kristus i ord og handling»

Åkra kirke ligger i Karmøy kommune. Det er pr. i dag 6686 medlemmer i menigheten. Det er stadig utbygging i området, noe som medfører et raskt stigende folketall.  Menighetene har et aktivt kristent arbeid blant mennesker i alle generasjoner.

 

For mer info: www.aakra.karmoykirken.no

 

 

Vi har stilling ledig som

 

Administrasjonsleder - 100 % fast stilling

 

Brenner du for å bygge menighet? Ønsker du en stilling hvor du kan få dele det viktigste i verden med mennesker i ulik alder? I Åkra menighet vil du ha en unik mulighet til å nå mennesker med budskapet om Jesus – noe som vil gi betydning for dem resten av livet!

Som administrasjonsleder vil du ha ansvar for å lede og organisere virksomheten. I dette jobber du tett sammen med sokneprest. Videre vil du være bindeledd mellom menighetsråd og fellesråd og rapportere til kirkevergen. Du vil jobbe sammen med et team bestående av menighetspedagog, trosopplærer, diakon, sokneprest, kapellan og organist.

 

Hovedoppgaver:

 • Lede menighetsarbeidet
 • Være daglig leder, saksbehandler og sekretær for menighetsrådet.
 • Arbeide med rekruttering av frivillige medarbeidere og oppfølging av disse. 
 • Personalledelse
 • Økonomiansvar  
 • Komite og utvalgsarbeid
 • Ta aktivt del i bredden av menighetsarbeid i samsvar med de behov menigheten til enhver tid har

 

Vi ønsker en person som:

 • har engasjement for å dele det kristne budskap med andre mennesker
 • er motivert for å være med å bygge og utvikle Åkra menighet
 • stimulerer andre til deltakelse og har gode samarbeidsevner
 • har god evne til å kommunisere med barn, ungdom og voksne
 • har gode lederferdigheter
 • kan jobbe selvstendig, ryddig og strukturert
 • har relevant høgskoleutdannelse.
 • har kjennskap til budsjettarbeid og regnskapsføring
 • Er medlem i Den norske kirke

 

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdannelse.

 

Vi tilbyr:

 • Meningsfylte, varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Samarbeid med engasjerte medarbeidere - ansatte og frivillige
 • Lønn i henhold til HTA. God pensjonsordning i KLP

Ved ansettelse må politiattest framlegges, jfr kirkeloven § 29. Det må påregnes arbeid ettermiddag/kveld og helger. Den som ansettes må ha sertifikat og kunne disponere egen bil.

For nærmere opplysninger om arbeidsoppgaver:

Kontakt: kirkeverge Kjetil Osnes Bøe

( tlf: 52 81 00 01). Søknad sendes til: ebk@karmoykirken.no.

 

Søknadsfrist:   09.11.2018.  2018                Tiltredelse: etter nærmere avtale

 

Tilbake