Krystallnatten- vi må ikke glemme det som hendte


Det blir markering av krystallnatten i kulturkirken Skåre fredag 9. nov kl 19.00

Talere vil bli Sidsel Levin fra Jødisk museum i Oslo og Geir Toskedal vil orientere om stortingets iverksetting av handlingsplan mot antisemittisme.

Etter møtet i kulturkirken vil det sannsynligvis bli samling ved snublesteinen utenfor Rabinowitzgården i Strandgaten 196 (det tas værforbehold)

Det vil bli musikalske innslag og kollekt til Jødisk museum

Tilbake