TROSOPPLÆRER – 70 % fast stilling, samt 30% årsvikariat med mulighet for forlengelse.


Åkra menighets visjon: « Åkra menighet – samle- til kristent fellesskap, styrke- troen på Den treenige Gud, sende- ut vitner for å forkynne evangeliet om Jesus Kristus i ord og handling»

Åkra kirke ligger i Karmøy kommune. Det er pr. i dag 6686 medlemmer i menigheten. Det er stadig utbygging i området, noe som medfører et raskt stigende folketall.  Menighetene har et aktivt kristent arbeid blant mennesker i alle generasjoner. Åkra menighet har en godt utbygget lokal trosopplæringsplan som stadig er i utvikling.

 For mer info: www.aakra.karmoykirken.no

Er du glad i barn og ungdom? Ønsker du en stilling hvor du kan få dele det viktigste i verden med dem? I Åkra menighet vil du ha en unik mulighet til å nå barn og ungdom med budskapet om Jesus – noe som vil gi betydning for dem resten av livet!

Som trosopplærer vil du være ansvarlig for oppfølging og gjennomføring av menighetens trosopplæringsplan, samt annet arbeid blant barn og unge i aldersgruppen 0-18 år. Trosopplærer vil ha størst oppmerksomhet rettet mot aldersgruppen 0-12 år, men vil også være tilknyttet arbeid for aldersgruppen 13- 18 år. Du vil få jobbe sammen med et team bestående av administrasjonsleder, menighetspedagog, diakon, sokneprest, kapellan og organist.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere trosopplæringstiltak i henhold til trosopplæringsplanen
 • Rekruttere, følge opp og veilede frivillige medarbeidere.
 • Drive ledertrening/lederutvikling
 • Deltakelse i gudstjenester tilknyttet trosopplæring
 • Skole-/barnehage-kirke samarbeid
 • Generelt samarbeid med øvrig stab om å bygge menighet

 

Vi ønsker en person som:

 • har engasjement for å dele det kristne budskap med barn og unge
 • stimulerer andre til deltakelse og har gode samarbeidsevner
 • brenner for å være med å bygge Åkra menighet
 • trives godt sammen med barn og ungdom
 • har god evne til å kommunisere med barn, ungdom og voksne
 • kan jobbe selvstendig, ryddig og strukturert
 • har relevant pedagogisk og kristendomfaglig utdannelse
 • har erfaring med planarbeid og undervisning
 • er medlem i Den norske kirke

 

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdannelse.

 

Vi tilbyr:

 • Meningsfylte, varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Samarbeid med engasjerte medarbeidere - ansatte og frivillige
 • Lønn i henhold til HTA. God pensjonsordning i KLP

Ved ansettelse må politiattest framlegges, jfr kirkeloven § 29. Det må påregnes arbeid ettermiddag/kveld og helger. Den som ansettes må ha sertifikat og kunne disponere egen bil.

For nærmere opplysninger om arbeidsoppgaver:

Kontakt: ass. kirkeverge Eva B. Kvalevaag

( tlf: 52 81 00 01). Søknad sendes til: ebk@karmoykirken.no.

Søknadsfrist: 31.10.  2018                Tiltredelse: etter avtale

Tilbake