Menighetspedagog 100% fast stilling


Åkra menighets visjon: « Åkra menighet – samle- til kristent fellesskap, styrke- troen på Den treenige Gud, sende- ut vitner for å forkynne evangeliet om Jesus Kristus i ord og handling»

Åkra kirke ligger i Karmøy kommune. Det er pr. i dag 6686 medlemmer i menigheten. Det er stadig utbygging i området, noe som medfører et raskt stigende folketall.  Menighetene har et aktivt kristent arbeid blant mennesker i alle generasjoner. Åkra menighet har en godt utbygget lokal trosopplæringsplan som stadig er i utvikling.

 For mer info: www.aakra.karmoykirken.no

Vi søker etter

Menighetspedagog – 100 % fast stilling.

Er du glad i barn og ungdom? Ønsker du en stilling hvor du kan få dele det viktigste i verden med dem? I Åkra menighet vil du ha en unik mulighet til å nå barn og ungdom med budskapet om Jesus – noe som vil gi betydning for dem resten av livet!

Som menighetspedagog vil du ha et ansvar for gjennomføring av menighetens undervisningsarbeid for aldersgruppen 0-18 år. Menighetspedagogen vil ha hovedfokus på aldersgruppen 13-18 år (Trosopplærer har et hovedfokus på aldersgruppen 0-12 år). Menighetspedagogen vil blant annet ha ansvar for menighetens konfirmantopplegg, samt ha medansvar for oppfølging og gjennomføring av menighetens trosopplæringstiltak. Du vil få jobbe sammen med et team bestående av administrasjonsleder, trosopplærer, diakon, sokneprest, kapellan og organist.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Medansvar for menighetens undervisningsarbeid.
 • Planlegging, organisering og gjennomføring av menighetens konfirmantopplegg
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere trosopplæringstiltak i henhold til trosopplæringsplanen
 • Rekruttere, følge opp og veilede frivillige medarbeidere
 • Drive ledertrening/lederutvikling
 • Deltakelse i gudstjenester tilknyttet konfirmantarbeid og trosopplæring
 • Skole-kirke samarbeid
 • Generelt samarbeid med øvrig stab om å bygge menighet

 

Vi ønsker en person som:

 • har engasjement for å dele det kristne budskap med barn og unge
 • er motivert for å være med å bygge Åkra menighet
 • stimulerer andre til deltakelse og har gode samarbeidsevner
 • har god evne til å kommunisere med barn, ungdom og voksne
 • trives godt sammen med ungdom
 • kan jobbe selvstendig, ryddig og strukturert
 • har relevant pedagogisk og kristendomfaglig utdannelse
 • har erfaring med planarbeid og undervisning
 • er medlem i Den norske kirke

 

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdannelse.

 

Vi tilbyr:

 • Meningsfylte, varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Samarbeid med engasjerte medarbeidere - ansatte og frivillige
 • Lønn i henhold til HTA. God pensjonsordning i KLP

Ved ansettelse må politiattest framlegges, jfr kirkeloven § 29. Det må påregnes arbeid ettermiddag/kveld og helger. Den som ansettes må ha sertifikat og kunne disponere egen bil.

For nærmere opplysninger om arbeidsoppgaver:

Kontakt: ass. kirkeverge og adm. leder Eva B. Kvalevaag

( tlf: 52 81 00 01). Søknad sendes til: ebk@karmoykirken.no.

 

Søknadsfrist: 01.10.  2018                Tiltredelse: etter nærmere avtale

 

Tilbake