Velkommen til å foreslå navn på bispekandidat


Ivar Braut går av som biskop i Stavanger bispedømme. Nå ønsker bispedømmerådet en åpen, tidsavgrenset prosess der kirkens medlemmer kan gi innspill til navn på gode kandidater til rådets videre arbeid med nominasjon av ny biskop. Svarfrist er 28. august.

En liste over de foreslåtte kandidatene vil bli offentliggjort, men navnet på forslagsstilleren vil ikke bli offentlig. Skriv gjerne inn en kort begrunnelse. Den vil heller ikke bli offentliggjort. 

Bispedømmerådet står helt fritt til å avgjøre hvilke navn man vil arbeide videre med blant de innsendte og blant rådets egne forslag.

For å bli biskop må man være kvalifisert til å være prest.

Kirkerådet har bedt Stavanger bispedømmeråd innen 22. oktober å nominere inntil 5 personer som rådet anser skikket til å bli tilsatt som ny biskop i bispedømmet.

Offentlig presentasjon av kandidatene er planlagt til 9. november.

Kirkerådet tar sikte på at tilsetting finner sted i rådets møte i Stavanger 23. – 25. januar 2019.

 

(artikkel hentet fra kirken.no/stavanger)

Tilbake