Trosopplæringsmedarbeider Torvastad sokn, 50% fast stilling


Torvastad sokn

Torvastad ligger på nordspissen av Karmøy, tvers overfor Haugesund by. Folketallet i soknet er ca. 3400. Menigheten har et aktivt arbeid blant barn og unge, både i menighetens egen regi og frivillige organisasjoner. Menigheten har fått ny menighetsstue som kan benyttes i trosopplæringsarbeidet. Menigheten har også et utstrakt samarbeid med Torvastad KFUK-M i barne- og ungdomsarbeidet. For mer informasjon www.torvastadkirke.no

TROSOPPLÆRINGSMEDARBEIDER

50 % fast stilling

Er du glad i barn og ungdom? Ønsker du en stilling hvor du kan få dele det viktigste i verden med dem? I Torvastad menighet vil du ha en unik mulighet til å nå barn og ungdom med budskapet om Jesus – noe som vil gi betydning for dem resten av livet.

Som trosopplæringsmedarbeider vil du være ansvarlig for oppfølging og gjennomføring av menighetens trosopplæringsplan, samt annet arbeid blant barn og unge. Du vil få jobbe sammen med et team bestående av administrasjonsleder, menighetspedagog,sokneprest, og organist.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere trosopplæringstiltak i henhold til trosopplæringsplanen
 • Rekruttere, følge opp og veilede frivillige medarbeidere.
 • Drive ledertrening/lederutvikling
 • Deltakelse i gudstjenester tilknyttet trosopplæring
 • Generelt samarbeid med øvrig stab om å bygge menighet

 

Vi ønsker en person som:

 • har engasjement for å dele det kristne budskap med barn og unge
 • stimulerer andre til deltakelse og har gode samarbeidsevner
 • har god evne til å kommunisere med barn, ungdom og voksne
 • kan jobbe selvstendig, ryddig og strukturert
 • har relevant pedagogisk og kristendomfaglig utdannelse
 • har erfaring med planarbeid og undervisning
 • brenner for å bygge menighet
 • er medlem i Den norske kirke

 

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdannelse.

 

Vi tilbyr

 • Meningsfylte, varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Dyktige og positive medarbeidere – ansatte og frivillige
 • Lønn etter KAs tariffavtale. God pensjonsordning i KLP.

Ved ansettelse må politiattest( barneomsorgsattest) framlegges, jfr kirkeloven § 29. Det må påregnes arbeid ettermiddag/kveld og helger. Den som ansettes må ha sertifikat og kunne disponere egen bil.

For nærmere opplysninger: adm.leder i Torvastad Kristin T.Skofteland eller ass. kirkeverge Eva Britt Kvalavaag (begge: tlf: 52 81 00 01).

 

Søknad sendes til: KKF, PB 167 ,Rådhuset, 4291 KOPERVIK eller ebk@karmoykirken.no.


Søknadsfrist: 1.juli                           Tiltredelse: 6. august

 

Tilbake