TROSOPPLÆRER – 70 % fast stilling, samt 30% årsvikariat med mulighet for forlengelse.


Åkra menighets visjon: « Åkra menighet – samle- til kristent fellesskap, styrke- troen på den treenige Gud, sende- ut vitner for å forkynne evangeliet om Jesus Kristus i ord og handling»

Åkra kirke ligger i Karmøy kommune. Det er pr. i dag 6725 medlemmer i menigheten. Det er stadig utbygging i området, noe som medfører et raskt stigende folketall.  Menighetene har et aktivt kristent arbeid blant mennesker i alle generasjoner. For mer info: www.aakra.karmoykirken.no

Vi søker etter

TROSOPPLÆRER – 70 % fast stilling, samt 30% årsvikariat med mulighet for forlengelse.

Er du glad i barn og ungdom? Ønsker du en stilling hvor du kan få dele det viktigste i verden med dem? I Åkra menighet vil du ha en unik mulighet til å nå barn og ungdom med budskapet om Jesus – noe som vil gi betydning for dem resten av livet!

Som trosopplæringsmedarbeider vil du være ansvarlig for oppfølging og gjennomføring av menighetens trosopplæringsplan, samt annet arbeid blant barn og unge. Du vil få jobbe sammen med et team bestående av administrasjonsleder, menighetspedagog, diakon, sokneprest, kapellan og organist.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere trosopplæringstiltak ihht trosopplæringsplanen
 • Rekruttere, følge opp og veilede frivillige medarbeidere.
 • Drive ledertrening/lederutvikling
 • Deltakelse i gudstjenester tilknyttet trosopplæring
 • Skole-/barnehage-kirke samarbeid
 • Generelt samarbeid med øvrig stab om å bygge menighet

 

Vi ønsker en person som:

 • har engasjement for å dele det kristne budskap med barn og unge
 • stimulerer andre til deltakelse og har gode samarbeidsevner
 • har god evne til å kommunisere med barn, ungdom og voksne
 • kan jobbe selvstendig, ryddig og strukturert
 • har relevant pedagogisk og kristendomfaglig utdannelse
 • har erfaring med planarbeid og undervisning
 • brenner for å bygge menighet
 • er medlem i Den norske kirke

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdannelse.

 

Vi tilbyr:

 • Meningsfylte, varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Samarbeid med engasjerte medarbeidere - ansatte og frivillige
 • Lønn i henhold til HTA. God pensjonsordning i KLP

Ved ansettelse må politiattest framlegges, jfr kirkeloven § 29. Det må påregnes arbeid ettermiddag/kveld og helger. Den som ansettes må ha sertifikat og kunne disponere egen bil.

For nærmere opplysninger om arbeidsoppgaver: administrasjonsleder på Åkra: Henning Liknes eller ass. kirkeverge Eva B. Kvalevaag

(begge: tlf: 52 81 00 01). Søknad sendes til: ebk@karmoykirken.no.

 

Søknadsfrist: 4. april  2018              Tiltredelse: august 2018.

Tilbake