"Det gode, det sanne og det skjønne" Åkra kirke 13. mars kl 19


"Det gode, det sanne og det skjønne" er tema for Karmøy kyrkjeakademi i vår.

Foredrag ved Peder Solberg, Førstelektor ved NLA bergen, Åkra kirke 13. mars kl 1900

Temaet var sentralt både i antikkens filosofi og oldkyrkjas teologi. Er det aktuelt og interessant i dagens norske kyrkje? Solberg teikner linjer frå den tidlege kyrkjehistoria til vår tid og spør: Kan vi tale truverdig om sanninga, det vakre og det gode i dag? Er trua og tanken motsetnader eller utfyller dei kvarandre?"

 

 


Musikk ved Lars Inge Tjøstheim


Gratis inngang, kollekt ved utgangen.

 

Arr.: Karmøy kyrkjeakademi

Tilbake